اکثر قریب به اتفاق رانندگان بر این امر واقف هستند که استفاده از تلفن همراه به هیچ عنوان در حین رانندگی مجاز نیست و در صورت استفاده عواقب بدی هم روی سابقه بیمه ای و هم رانندگی ایشان خواهد داشت.

حال طرح این سئوال شاید بی مورد نباشد که حیطه ی این قانون تا کجا پیش می رود آیا چای/قهوه نوشیدن یا تغییر کانال رادیو هم در زمره همین حواس پرتی ها محسوب می شود یا خیر؟

به طور کلی متخصصان بر این باورند که تلفن همراه (صحبت کردن یا ارسال پیام نوشتاری) حیطه ی تمرکز را به جای دیگر معطوف می نماید از این رو مغز قادر نیست در دو جهان در آن واحد عمل نماید و در نتیجه عکس العملهای راننده بسیار کند خواهد شد.

از نظر اداره راهنمایی و رانندگی انتاریو( ام- تی او) رانندگی حق مسلم همه نیست بلکه امتیازی است که به گروهی داده می شود تا بر اساس قوانین و مقررات خاصی از آن استفاده نمایند. 

بر اساس آمار منتشره توسط اداره راهنمایی و رانندگی از سال ۲۰۰۹ تعداد کشته و زخمی ها در تصادفات رانندگی تقریبا ۲ برابر شده که در ۵۰ درصد آنها تلفن همراه عامل اصلی آن بوده است. در ادامه این آمار آمده که یک راننده ماهر و با تجربه اگر در حال رانندگی اقدام به ارسال پیام (تکس) با تلفن همراه خود بنماید ۲۳ بار بیشتر در معرض تصادف خواهد بود و در خاتمه این بررسی آمده است که از هر ۱۰ تصادف حدود ۸ مورد آن به نحوی مربوط به تلفن همراه می شود.

حال شاید بد نباشد که به این سوئال پاسخ داده شود که به واقع چه مواردی در حین رانندگی قانونا منع شده است؟

استفاده از تلفن همراه بدون بلو توس- آرایش کردن در پشت فرمان حین رانندگی- نوشتن یا خواندن هر متنی (روزنامه- مجله) و نگاه کردن یا لمس کردن تلفن همراه (حتی به عنوان جهت یاب).  و اما خوردن و آشامیدن نیز میتواند از نظریک افسر راهنمایی و رانندگی یک عامل حواس پرتی تلقی شود و باعث گردد که راننده مشمول جریمه گردد؟  البته این مورد توسط قاضی و متناسب با شرایط محیطی می بایستی تفسیر گردد.  

برای اجتناب از گرفتاری قویا توصیه می شود از خوردن و آشامیدن هم صرفنظر نمایید. جرایم رانندگی در این زمینه برای راننده ای که مرتکب جرم شده بسیار سنگین و بدون گذشت از طرف دادگاه و شرکت بیمه می باشد:

۱- برای رانندگانی که دارای گواهینامه جی کامل هستند ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ دلار جریمه نقدی به انضمام ۳ امتیاز منفی برای بار اول.  ولی برای رانندگان جی ۲ ممکن است حتی گواهینامه شان هم به حالت تعلیق درآید و مشمول جرایم دیگر هم بشوند.

۲- برای رانندگانی که در زمان استفاده از تلفن همراه به اشخاص ثالث ضرر و زیانی هم وارد کرده باشند به عنوان “راننده بدون ملاحظه” جرایم سنگینی تعلق می گیرد که عبارتست از:

۶ امتیاز منفی در گواهینامه

۲۰۰۰ دلار جریمه نقدی

۶ ماه زندان و تعلیق گواهینامه رانندگی به مدت ۲ سال و اگر نقص عضو و مصدومیت شدیدی برای اشخاص ثالث بوجود آید مدت زندان می تواند تا ۱۴ سال هم افزایش یابد.

در کانادا قوانین ” شبه جرم” (تورت) بسیار مهم تلقی شده و همه شهروندان را ملزم می نماید تا همه تلاش و سعی خود را بنمایند تا به دیگری (اشخاص ثالث) صدمه جانی و مالی وارد نیاید. اگر شخصی “راننده بدون ملاحظه” طبقه بندی شود شرکتهای بیمه از بعضی از امتیازات ایشان را محروم می کنند که آثار آن بسیار برای شخص خاطی سنگین خواهد بود.

یکی از نظریه پردازان مدیریت ریسک معتقد است که اگر اثر و نتیجه یک عمل را بررسی کنیم همه قادر به انتخاب درست در تصمیم گیریهایشان خواهند بود و دیگر نیازی به مدیران ریسک نیست. فقط بایستی دید آیا ارزش دارد به خاطر چیزهای کم ریسکهای بسیار بزرگ کرد؟

قطعا خیر.

در خاتمه این نوشتار برای شما عزیزان در سال نو آرزومند سر بلندی- سلامتی و موفقیت هستم.