پیش از آن که سرود مرگ را بسراید، بیش از پنجاه روز پیش «کتاب چاکرا» را برای انتشار به نشر آفتاب سپرده بود. اکنون با اجازه همسرش کتاب را منتشر می‌کنیم.

در این کتاب او هفت چاکرا را در مقایسه با هفت‌پیکر ترجمه کرده است و هر خواننده‌ای را به حیرت وامی‌دارد. از جمله می نویسد:

در همه‌ ی هفت‌پ یکر، در پیکر فیزیکی، اثیری، اختری، ذهنی، روحانی، کیهانی و نیروانی، نمودارهای متناسب درون‌ریز و برون‌ریز وجود دارد. در پیکرِ ذهنی، افکار هستند که به درون می‌ریزند و به بیرون می‌ریزند درست مثل نفس، که به درون جاری می‌شود و به بیرون جاری می‌گردد. هر لحظه افکاری به ذهن ‌ات راه می‌یابد و افکارِ دیگر از ذهنت خارج می‌شود. افکار در کُنه خود انرژی ‌اند. در پیکر ذهنی، انرژی به ‌صورت آمد و شد افکار پدیدار می‌شود، در پیکر فیزیکی به شکلِ دم و بازدم. به همین خاطر از طریق تنفس می‌توانی بر افکار خود تاثیر بگذاری. پیوند سرراستی بین‌شان موجود است.

اجازه دهید هرکدام از این ۷ چاکرا را به ‌طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم: هرکدام از آن‌ها نماد چه چیزی هستند؟ هنگامی‌که هر چاکرا تعادل خود را از دست می‌دهد چه اتفاقی می‌افتد؟ چگونه می‌توان با استفاده از تمرین‌های یوگا تعادل را درون چاکراها برقرار کرد؟

آنچه در بخش‌های گوناگون این کتاب ۲۸۰ صفحه ‌ای خواهید خواند:

انسان یک رنگین‌کمان است  

کوندالینی‌ـ بیداری نیروی زندگی

پله‌های شکل‌گیری پیکرهای لطیف

شالوده‌های هماهنگی در سه پیکر نخست

مرز‌های علمی و امکان‌های پژوهش در پیکر لطیف

درباره‌ی هفت نوع رویا و هفت شکل واقعیت

سادگی و توانایی در چاکراها

خواب‌ و بیداری در چاکراها

تنش و آرامش در پیکرهای لطیف

تجربه ‌ی مرگ و زندگی در پیکرهای لطیف

فعال و هوشیار‌سازیِ پیکر لطیف

سیستم یوگای پاتانجلی و رابطه‌ ی آن با پیکر لطیف

تاثیرات روزه و خوراک بر پیکر لطیف

شکل‌های پدیداری پرانا در هفت‌پیکر

تانترا و جهانِ چاکراها

آشفتگی در سلوکِ تانترایی

دشواری‌ های بیانی در جهان درونی هوشیاری

محدودیت‌های ترمینولوژی غربی در سفر به پیکرهای لطیف

برای تهیه این کتاب می‌توانید به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه کنید:

کسانی که از ایران خواهان دریافت نسخه الکترونیکی کتاب هستند به نشر آفتاب ایمیل بفرستند تا برای پرداخت بهای کتاب که بیست هزار تومان است راهنمایی شوند.

سایت نشر آفتاب

https://aftab.pub/

 سایت Lulu توزیع کننده و فروشنده کتاب

http://www.lulu.com/shop/shahroz-rashid/the-chakra-book/paperback/product-24016755.html

 پست الکترونیکی نشر آفتاب

info@aftab.pub

aftab.publication@gmail.com

شناسنامه کتاب:

کتاب چاکرا

نویسنده: اشو

برگردان: شهروز رشید

نوع ادبی: فلسفه

سال انتشار: ۱۳۹۷ خورشیدی

ناشر: نشر آفتاب، نروژ

صفحه پرداز: مهتاب محمدی

طرح جلد: نادیا ویشنوسکا

شابک:  0-48597-359-0-978