Guy-Turcotte

شهروند- علی شریفیان: گای تورکوت، متخصص قلب کبکی که دو فرزند خود اولیویه ۵ ساله و آن ـ سوفی ۳ ساله را در سال ۲۰۰۹ با ضربات چاقو کشته است با رای دادگاهی در سنت ژروم کبک قرار است با سپردن وثیقه مالی و به صورت مشروط از زندان آزاد شود.

این متخصص قلب که در جریان محاکمه اش به لحاظ جنایی در قتل فرزندانش مسئول و مقصر شناخته نشده، قرار است تا زمانی که در سال آینده رسیدگی به پرونده اش دنبال خواهد شد، به صورت مشروط آزاد باشد.

شرط اصلی آزادی گای تورکوت این است که در این مدت حق ندارد تماسی با همسر سابقش ایزابل گاستون داشته باشد.
دادستان دادگاهی که این رای را صادر کرد گفته است که رای قاضی مورد تائید او نیست.

پاتریک گاستون دایی کودکانی هم که به قتل رسیده اند از رای صادر شده به شدت عصبانی شده است. گای تورکوت گفته است قصد دارد زمانی که آزاد شد در جنوب رودخانه سن لوران مونترال به طور داوطلبانه به بی خانمانها کمک کند.