شهروند- براساس یافته های جدید شبکه ی خبری سی بی سی، دولت انتاریو این هفته تصمیم نهایی برای تغییر شعار بر روی پلاک ها خودروهای نمره ی انتاریو را اعلام خواهد کرد. بر مبنای این تصمیم جدید، شعار حک شده بر روی پلاک خودروهای نمره ی انتاریو به “مکانی برای پیشرفت” تغییر خواهد یافت.

پیش تر اعلام شده بود که شعار جدید “آماده برای کسب و کار” خواهد بود اما این شعار تایید نشده است زیرا ممکن بود که از آن اشتباه برداشت شده و نشان دهنده ی تبلیغات برای دولت محافظه کار باشد.

داگ فورد در دفاع از این تصمیم جدی می گوید این شعار نشان خواهد داد که دولت جدید منتخب مردم در حال تحقق خواسته های آنهاست. طی چند روز آینده بودجه ی دولت محافظه کار اعلام خواهد شد و همان روز شعار نهایی نیز به اطلاع  عموم مردم خواهد رسید.