شهروند- وکلا و فعالان حقوق پناهندگان در کانادا از تغییرات پیش رو در قوانین پناهندگی دولت فدرال ناراضی اند و می گویند این تغییرات نادیده انگاشتن حقوق پناهجویان است. دولت لیبرال کانادا تصمیم دارد تقاضای پناهندگی کسانی را که در کشورهای دیگر نیز تقاضای پناهندگی داده اند، رد کند.

وزیر امنیت مرزی، بیل بلیر (Bill Blair) می گوید کانادا در تلاش است تا جلوی “خرید پناهندگی” را بگیرد. بیل بلیر می گوید طی ماههای اخیر تلاش کرده اند تا جلوی ورود غیرقانونی افراد به درون کانادا را بگیرند.

بلیر معتقد است راههای قانونی زیادی برای اخذ پناهندگی و مهاجرت کانادا وجود دارد و دولت کانادا در تلاش است افراد را تشویق کند از این راههای قانونی استفاده کنند.

براساس تغییرات جدید پناهجویانی که در کشوری دیگری غیر از کانادا تقاضای پناهندگی داده باشند پرونده شان در کانادا بررسی نمی شود. در توضیح این تغییرات گفته می شود که قوانین پناهندگی در کانادا و آمریکا شبیه هم است و کسانی که خواسته شان در آن کشور رد شده است، در کانادا نیز امکان دریافت پناهندگی نخواهند داشت. بر همین اساس پناهجویانی که از خاک آمریکا به کانادا می آیند اگر قبل از ورود به کانادا درخواست پناهندگی دهند درخواست شان رد می شود اما اگر وارد شده و بعد تقاضای خود را مطرح کرده باشند پرونده شان بررسی خواهد شد.