شهروند- ونسا لام استاد دوره ی دکترا دانشگاه واترلو است. او ضمن درس خواندن به عنوان استاد کلاس های دانشجوهای سال اول و دوم لیسانس نیز فعالیت دارد.

ونسا معمولا در پایان سال تحصیلی به دانش جوهای خود کارتی را به همراه نوشته ای امید بخش هدیه می دهد. امسال نیز از بقیه ی سالها مستثنی نبود و ونسا روز آخر کلاس تک تک دانشجوها را صدا کرد  و کارتهایشان را به آنها تقدیم کرد.

پیغام نوشته شده بر روی یکی از این کارتها این بود: “وقتی میخواهی تمامش کنی به یاد دلیل شروع کردن باش”. این کارت نصیب دانشجویی می شود که با افسردگی شدید دست و پنجه نرم می کرد و هفته ها بود که به خودکشی فکر می کرد. این دانشجو که نامش محفوظ است می گوید با دیدن این پیغام اشکهایش سرازیر شد و تصمیم گرفت به نوشته ی روی کارت عمل کند.

این دانشجو برای تشکر از استادش عکس این کارت را در سایت ردیت پست کرد. بسیاری افراد با دیدن کارت و خواندن پیغام این دانشجو، به او پیشنهاد کمک داده اند و ونسا می گوید با دیدن عکس خیلی خوشحال شد و سعی می کند که به نوبه ی خودش به این دانشجو کمک کند.