شهروند- دو تن در خانه ی سالمندان گولدن وست سنتنیال (Golden West Centennial) در شهر وینی پگ ، بر اثر شیوع سالمونلا جان خود را از دست داده اند، و  حال یکی دیگر از سالمندان وخیم است و در بیمارستان بستری ست.

این باکتری به دلیل مصرف نوعی شیرینی یخ زده که تولید کشور تایلند است شیوع پیدا کرده است. این شیرینی در لیست مواد غذایی است که سازمان بهداشت کانادا فراخوان جمع آوری آن را داده است. رئیس این خانه ی سالمندان این خبر را تایید کرده و به خانواده های کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند اعلام شده که شیرینی یخ زده باعث این بیماری و مرگ شده است.

علائم این بیماری مانند سرماخوردگی است و مدت زمان زیادی طول کشیده است تا مسئولان این خانه ی سالمندان متوجه شوند که فرد مشکوک سرما نخورده است و آلوده ی این باکتری است. این باکتری تاکنون ۷۳ نفر را در سراسر کانادا بیمار کرده است.

دولت تایلند می گوید که در حال بررسی این مواد غذایی صادراتی است . سازمان بهداشت کانادا هم تحقیقات درباره ی مواد غذایی آلوده و جمع آوری آنها از بازار را پی گیری می کند. این نوع محصول با نام تجاری Celebrate  در بازار است و سازمان بهداشت از تمام کسانی که نوعی از این شیرینی ها را در اختیار دارند می خواهد که سریع آنها را بدور بیندازند.