شهروند- یک سند محرمانه که توسط رادیو کانادا و شبکه ی خبری سی بی سی به دست آمده است نشان می دهد که مقامات بلند پایه ی کمپانی مهندسی SNC-Lavalin در سال ۲۰۱۶ با کمک های نقدی خود انتخابات کانادا را تحت تاثیر قرار داده اند. لیست اسامی این افراد بلند پایه توسط محققان دولت فدرال که درباره ی کمک های نقدی به احزاب فدرال تحقیق می کنند به دست آمده است و سئوالات جدیدی را درباره ی عدم موافقت کمیسیون انتخابات کانادا برای دادرسی کمپانی  SNC-Lavalin مطرح می کند.

این اسامی توسط دولت فدرال لیبرال تحت عنوان نامه ای محرمانه برای کمیسیون انتخابات کانادا در تاریخ پنجم آگوست ۲۰۱۶ فرستاده شده است اما تقریبا سه سال است که حزب لیبرال و کمیسیون انتخابات کانادا سخنی از آن به میان نیاورده است.

تحقیقات نشان می دهد که در طول مدت ۵ سال بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، هجده نفر از مقامات و کارمندان بلندپایه ی SNC-Lavalin مبلغی معادل ۱۱۰ هزار دلار کانادا به لیبرال های فدرال، از جمله ی آنها چهار کمپین رهبری حزب و چهار حوزه ی رای گیری در استان کبک، کمک کرده اند. براساس این نامه ی محرمانه تازه ی به دست آمده، نحوه ی پرداخت این کمک های مالی شخصی براساس قوانین انتخابات کانادا غیرقانونی است. این کمپانی همچنین بیش از ۸۰۰۰ دلار به حزب محافظه کار کمک نقدی کرده است.