شهروند- دولت انتاریو اعلام کرد که در پی آن است تا پوشش بیمه ی اوهیپ برای کانادایی های انتاریو را ضمن سفر به خارج از کانادا قطع کند. هم اکنون کانادایی های انتاریو در هنگام سفر می توانند بخشی از هزینه ی درمانی خود را از طریق اوهیپ پوشش دهند. میزان این پوشش بیمه عبارت است از حداکثر تا روزی ۴۰۰ دلار برای مراقبت های پزشکی پیشرفته، حداکثر تا روزی ۵۰ دلار برای موارد ضروری.

مهلت شنیدن نظرات مردم تا روز سه شنبه ۳۰ ام ماه آوریل بود و دولت انتاریو براساس نظرات و پیشنهادات مردمی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند و به احتمال خیلی زیاد از ابتدای اکتبر ۲۰۱۹ این پوشش بیمه ای متوقف خواهد شد.

هم اکنون سالیانه حدود ۱۱ میلیون دلار برای اجرایی کردن این برنامه بودجه مصرف می شود و دولت انتاریو در تلاش است این میزان بودجه را تا حد امکان کاهش دهد. نام این برنامه ی پوشش بیمه ای Out of Country  Travelers Program  نام دارد.