شهروند- روز دوشنبه دانشمندان در اولین گزارش جامع سازمان ملل متحد درباره تنوع زیستی اعلام کردند که طبیعت در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ بشر در خطر است و بیش از یک میلیون گونه گیاهان و حیوانات با انقراض مواجه هستند. این گزارش به نقل از سازمان ملل متحد می گوید: همه این مشکلات به خاطر انسان است، اما هنوز می توانیم مشکل را حل کنیم اگر اقدام کنیم و برایش برنامه ریزی کنیم.  این گزارش در ادامه می گوید: از دست دادن گونه های گیاهی و حیوانی ده ها یا صدها برابر سریع تر از گذشته است.

بیش از نیم میلیون گونه حیوانی و گیاهی در موقعیت “دارای زیستگاه ناکافی برای بقای طولانی مدت” هستند و احتمال دارد که در طی چند دهه منقرض شوند، مگر این که زیستگاه آنها بازگردانده شود. اقیانوس ها اصلا وضعیت بهتری ندارند. تنوع زیستی این سیاره واقعا متوقف شده است، و این آخرین فرصت ما برای رسیدگی به همه چیز است.

یافته ها و گزارش صرفا درباره ی زندگی گیاهان و حیوانات نیست، بلکه در مورد حفظ دنیایی است که قرار است انسان ها در آن در دراز مدت زندگی می کند. ما انسانها خودمان امنیت غذایی، امنیت آب، سلامت خودمان و ساختار اجتماعی بشریت را تهدید می کنیم.