شهروند- براساس اعلام وزیر حمل و نقل، جف یورک (Jeff Yurek )، حداقل سرعت در سه اتوبان انتاریو طی یک طرح آزمایشی برای مدت دو سال افزایش می یابد. این برنامه ی آزمایشی از سپتامبر ۲۰۱۹ در اتوبان های شماره ۴۰۲ از لندن تا سارنیا، QEW  از سنت کاترین تا همیلتون، و ۴۱۷ از اتاوا تا مرز انتاریو- کبک آغاز می شود.

ممکن است اتوبان دیگری در شمال انتاریو مشمول این طرح آزمایشی قرار بگیرد اما هنوز در مورد آن تصمیم قطعی گرفته نشده است. حداقل سرعت در این سه اتوبان به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت. مدت زمان دو سال در نظر گرفته شده به کارشناسان این فرصت را می دهد که تبعات چنین تغییر سرعتی را بررسی کنند و مزایا و معایب احتمالی ناشی از آن را به دقت بررسی کنند.

پیام های ایمنی جدید و نشانه ها در این جاده ها افزایش خواهد یافت تا از این مهم اطمینان حاصل شود که به صورت کامل سلامت و امنیت رانندگان تامین می شود و رانندگی با سرعت جدید خطرناک نیست.