شهروند- آرش عزیزی: آژانس جاسوسی کانادا هفته‌ی گذشته گزارش سالیانه‌ی خود را منتشر کرد. گرچه این گزارش به نواحی اطلاعاتی- امنیتی مختلفی اشاره کرده است، مساله‌ی خرید شرکت‌های کانادایی به دست شرکت‌های خارجی، بخصوص شرکت های دولتی خارجی، بیش از هر چیزی توجه کارشناسان را جلب کرده است.

بخصوص به این علت که در همان روزی که گزارش آژانس جاسوسی منتشر می‌شد، سهام‌داران شرکت انرژی «نکسن» (Nexen) واقع در کلگریِ‌ آلبرتا رای به فروش آن به شرکتی دولتی از چین دادند.

گزارش آژانس جاسوسی البته تاکید می‌کند که اکثریت سرمایه‌گذاری خارجی در کانادا به طریق شفاف انجام می‌شود، اما بعضی شرکت‌های دولتی یا خصوصی «با روابط نزدیک با دولت‌های خود» از حضور تجاری خود برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند.

گزارش آژانس جاسوسی که متعلق به۱۱ـ ۲۰۱۰ است پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته تقدیم پارلمان کشور شد.

دو سال پیش بود که مدیر این آژانس، ریچارد فیدن، علنا صحبت از نفوذ دولت‌های خارجی در کابینه‌های استانی و شوراهای شهر کانادا کرد و این‌گونه جنجال‌ساز شد. فیدن خیلی صریح به نام کشوری اشاره نکرده بود اما تلویحا می‌شد فهمید منظور او چین است.

در گزارش جدید نیز نام شرکت یا کشور خاصی نمی‌آید، اما تاکید بر شرکت‌های دولتی که به خرید شرکت‌های کانادایی دست می‌زنند ناخودآگاه نام چین را به میان می‌آورد. شرکت‌های دولتی چین در خرید شرکت‌های منابع‌محور در غرب کانادا فعال بوده‌اند.

گزارش آژانس جاسوسی هشدار می‌دهد یکی از مضرات اصلی «دخالت خارجی» می‌تواند بر هم زدن «هارمونی چندفرهنگی که محور هویت کانادایی است» باشد.

علاوه بر این، حملات اینترنتی، افزایش سلاح‌های کشتار جمعی در سطح جهان و احتمال حملات تروریستی از دیگر موارد موجود در گزارش آژانس است.

در گزارش به وقایع ژانویه‌ی ۲۰۱۱ اشاره می‌شود که در آن مهاجمان اینترنتی شبکه‌های وزارت‌خانه‌ی دارایی و اداره‌ی خزانه‌داری را هدف گرفته بودند. این دو را می‌توان مهم‌ترین دستگاه‌های دولت فدرال کانادا دانست.

جاسوسان اینترنتی بیش از همه در صنایع هوافضا و تکنولوژی‌های پیشرفته فعال هستند. صنعت نفت و گاز و دانشگاه‌های درگیر در تحقیق و توسعه نیز از دیگر موارد مورد اعتنای این جاسوسان اینترنتی خارجی بوده است. در گزارش می‌خوانیم که «از نقطه‌نظر مهاجمان، دزدیدن تحقیقات بسیار ارزان‌تر و اغلب آسان‌تر از انجام آن ها است.»

گزارش می‌گوید علاوه بر «دزدیدن» اطلاعات این مهاجمان، که توسط دولت‌ها حمایت می‌شوند، به دنبال اطلاعاتی هستند که به آن‌ها در بازار مزیت می‌دهد مثلا خبر مذاکرات پیش رو و اشخاص درگیر.

در گزارش اشاره‌ای گذرا به خطر افزایش سلاح‌های هسته‌ای نیز شده است و مشخصا روی فعالیت‌های ایران و کره‌ی شمالی انگشت گذاشته شده است.