شهروند- تنفس حق اولیه و اساسی هر موجود زنده ای است و حیاتی ترین نیاز انسان محسوب می شود. نیازی که تنها با مرگ متوقف می گردد. اما بسیاری از مردم جهان از این حق اساسی و اولیه محرومند. آلودگی هوا در بسیاری از کشورهای جهان، اعم از عقب مانده و پیشرفته، سالیانه جان میلیون ها نفر را می گیرد و بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی تعداد قربانیان ناشی از آلودگی هوا بیش از تعداد قربانیان ناشی از کشیدن سیگار و یا حتی افرادی است که در جنگ کشته می شوند.

سالیانه ۸.۸ میلیون نفر در جهان بر اثر تنفس هوای آلوده جان خود را از دست می دهند و ۹۰ درصد مردم جهان به هوای پاک دسترسی ندارند. بسیاری از افراد به واسطه ی کارشان در معرض هوای آلوده اند که بیشتر در کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته اتفاق می افتد. اما مردم بسیاری از کشورهای طراز اول جهان نظیر انگلستان به هوای آلوده دسترسی ندارند و مجبورند در بسیاری از مواقع سال از تردد غیرضروری در هوای آزاد خودداری کنند. مرگ بر اثر آلودگی هوا یکی از خاموش ترین مرگ ها در جهان است. مثلا نمی توان به راحتی تشخیص داد آیا کسی که به دلیل سکته ی قلبی جان خود را از دست می دهد در معرض هوای آلوده بوده است یا خیر. شاید به همین دلیل است که به این مرگ چندان پرداخته نمی شود و عوامل آن جدی گرفته نمی شود.