شهروند- داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، روز دوشنبه اعلام کرد که در رژه ی غرور امسال تورنتو هم شرکت نخواهد کرد. او سال گذشته نیز به این رژه نرفت. داگ فورد می گوید تا زمانی که پلیس تورنتو اجازه ندارد با یونیفرم اصلی خودش در این رژه حضور یابد او نیز به این مراسم قدم نخواهد گذاشت. این دومین سالی است که داگ فورد از رفتن به این مراسم در تورنتو سرباز می زند.

سازمان برگزار کننده رژه ی غرور در تورنتو از این خبر بسیار متاسف است و می گوید از سال ۲۰۱۳ تاکنون این اولین بار است که نخست وزیر منتخب مردم در انتاریو در رژه ی غرور شرکت نمی کند. در سال ۲۰۱۴ داگ فورد درباره ی رژه ی غرور و کسانی که در آن شرکت می کنند اظهارنظر بسیار جنجال برانگیزی کرده بود که انتقادات زیادی را در پی داشت.

برادر داگ فورد، راب فورد، نیز در دوران فعالیت اش به عنوان شهردار هیچ وقت در رژه ی غرور تورنتو شرکت نکرد. رژه ی غرور تورنتو یکی از بزرگترین رژه ها در نوع خود در آمریکای شمالی است و با هدف بزرگداشت جامعه ی LGBTQ+ هرسال برگزار می شود.

حضور سیاستمداران و افراد برجسته و حمایت این افراد از این رژه باعث می شود فضا برای صحبت درباره ی افراد عضو این جامعه بازتر شده و مسیر برای احقاق حقوقشان هموارتر گردد. پلیس تورنتو، در پی پرونده ی قتل های زنجیره ای بروس مک آرتور، از سال ۲۰۱۷ از شرکت در این رژه منع شده است و نمی تواند با لباس رسمی پلیس در این مراسم حضور یابد.