شهروند- پیتر گیلگان (Peter Gilgan)، بنیانگذار Mattamy Homes ، ۱۰۰ میلیون دلار به بیمارستان کودکان تورنتو اهدا کرد. این کمک خیرخواهانه بزرگترین کمک در تاریخ این بیمارستان است. این دومین بار است که پیتر گیلگان به بیمارستان کودکان کمک مالی می کند.

در سال ۲۰۱۲ آقای گیلگان ۴۰ میلیون دلار برای ساخت یک مرکز تحقیقاتی به این بیمارستان هدیه کرد. مجموع این کمک های خیرخواهانه گیلگان را به یکی از بزرگترین حامیان سیستم بهداشت در کانادا تبدیل کرده است.

این کمک ۱۰۰ میلیون دلاری برای کمک به برنامه ای است که در سال ۲۰۱۷ شروع شد و براساس آن قرار است میزان مشخصی برای بازسازی ساختمان قدیمی این بیمارستان که در سال ۱۹۴۹ ساخته شده است جمع آوری شود. 

تا کنون ۹۱۴ میلیون دلار ، تقریبا ۷۰ درصد مبلغ هدف، برای این پروژه کمک نقدی جمع آوری شده است. این بیمارستان هنوز سه سال فرصت دارد که ۳۰ درصد باقی مانده ی مبلغ مورد نیاز برای اجرای این پروژه را جمع آوری کند.