اسم دیگری که روی عملیات بیمه گری گذاشتند صادرات نامریی است (انتقال جریان پولی و مالی بدون حمل و نقل اموال منقول) چرا که فعالیت شرکتهای بیمه در سراسر دنیا از یک رویه مشترک تبعیت می کند برای همین هم هست که اصلا مهم نیست که کارشناسان و خبرگان بیمه در کدام کشور و منطقه جغرافیایی به کار مشغولند چون همه با قرارداد های اتکایی ( ری اینشورنس) به نحوی به هم مربوط هستند از این رو برای خود اصول مشترکی را برای بیزینس طراحی نمودند که ناقض حقوق کشورهای مختلف نباشد و اگر لازم بود یک شرکت بیمه آلمانی در آمریکا یا برعکس شروع به فعالیت نماید تناقضی در رفتار و کردارش نباشد. این اصول را رویه مشترک تجارت بیمه می نامند و برای همه لازم الاجراء است.

۱-اولویت حفظ حقوق انسانی در قراردادهای بیمه: کارفرما یا همان شرکت بیمه ای که قصد فعالیت در کشور دیگری دارد خود را ملزم می داند حقوق انسانی شهروندان که شامل “حفظ سلامت و استمرار آن” است را رعایت کند. در این راه  به منابع طبیعی صدمه نزند و بخشی از سود خود را در منطقه و در فعالیتهای عام المنفعه صرف کند و خریداران بیمه را به مانند سهامداران خود محترم شمرده و برایشان حق و حقوقی انسانی قایل شود.

۲-حفظ حقوق کار: شرکت بیمه خود را ملزم بداند که اجحافی به حقوق زنان و اقلیتهای اجتماعی ننماید و در فعالیتهای روزمره رعایت انصاف و حقوق برابر را اعمال نماید.

۳-حفظ و ارتقاء محیط زیست و سیاست رعایت عدم آلودگی: به طور کاملا طبیعی مشخص است که هدف فعالیت شرکت بیمه در کشور ثالث کسب سود و افزایش درآمد است . نکته مهم آن است که در این راه به منابع آبی – هوا و دیگر ذخایر ارزشمند طبیعی لطمه و صدمه ای وارد نیاید و شرکت بیمه خود را ملزم بداند تا در توسعه سلامت و ایمنی مردم منطقه کوشا باشد. در این راه از کلیه استانداردهای بین المللی از آن جمله ” ایزو ها “ و امثالهم تبعیت کند و هر ساله در گزارشات خود به جامعه  ی جهانی و منطقه مربوطه موارد حفظ ایمنی و سلامتی را گوشزد کند.

۴- تبعیت از قوانین جهانی عدم فساد مالی و پولی:  اولین اصل بیمه حفظ اعلای حسن نیت است از این رو پیروی از اصل عدم فساد مالی و پولی کار بسیار ساده ای برای شرکت بیمه خواهد بود ولی این مساله مجدد در سر لوحه فعالیتهای ایشان گوشزد شده تا اهمیت آن بیشتر نمایان شود. عضویت در کنوانسیونهای متعدد از آن جمله ” ضد پولشویی و ترور” از آن موارد است.

۵-اطلاع رسانی شفاف از عملیات بیمه ای: از آنجا که قراردادهای بیمه بر اصول حقوقی پیچیده استوار هستند لازم است هر چه بیشتر تعهدات شرکتهای بیمه برای خریداران ایشان و مردم روشن و واضح باشد چرا که عملیات بیمه گری بجز قول و قرار پرداخت خسارت مشمول فعالیتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی هم می شود از این رو ضروری است که جامعه شامل سهامداران- خریداران بیمه- قانون گذاران و ناظران بدانند که شرکت بیمه از چه روش هایی استفاده کرده و حق بیمه ها را در چه منابعی خرج یا سرمایه گذاری نموده تا محل ذخایر و اندوخته های مالی معلوم باشد.  

۶- معرفی افراد کلیدی و مدیران ارشد : نام نیک و عملکرد مناسب مدیران اجرایی شرکت های بیمه بسیار مهم است چرا که جان و مال عده بیشماری در دست ایشان است و لازم می باشد تا انسان های با تجربه – امین و کارآمدی این فعالیت اقتصادی و انسانی را به عهده داشته باشند لذا هر تغییر در سطح مدیران بالایی سازمان نیاز است به اطلاع جامعه مورد نظر برسد.

به نظر می رسد بدون حمایت بیمه نمی توان در جامعه کنونی زندگی کرد شما نظرتان چیست آیا بعد از اطلاع از تمامی این قوانین و عرف تجارت جهانی اعتمادتان به صنعت بیمه افزون شده؟  

سلامت و شاد و پیروز باشید.