شاید این سخت ترین سئوالی باشد که بتوان از یک بروکر بیمه پرسید ولی از آنجا که احتمال وقوع این حادثه محتمل است لذا بایستی خود را برای آن آماده نمود.

هر ساله با گرم شدن هوا این امکان برای دوچرخه سواران فراهم می شود تا به این ورزش و تفریح فرح بخش بپردازند، اما علیرغم تمامی قوانین که شهرداری ها و مقامات مسئول و پلیس برای آن طراحی و پیش بینی نمودند، شاهد تصادفات بیشماری هستیم که دوچرخه سواران در آن دخیل هستند. یا بی تقصیر بوده و متاسفانه مصدوم و مجروح می شوند و یا با غفلت کوچکی باعث صدمه به پیاده روها شده و مجبور خواهند شد به عنوان طرف یک پرونده حقوقی در دادگاه شرکت نمایند و مسئولیت جبران غرامت مجروح را به گردن بگیرند. سناریوهای متفاوتی متصور است که به هر یک از جنبه حقوقی بیمه می پردازیم:

۱-دوچرخه سوار در تصادف با اتومبیل ایستاده یا در حال حرکت: در این حالت امکان دارد که یکی از سرنشینان یا راننده بدون توجه به اطراف اقدام به باز کردن در اتومبیل را بنماید و یا راننده اتومبیل سهوا و در حال حرکت با دوچرخه سوار تصادف کند و متاسفانه باعث مجروح شدن وی گرد.د به محض تحقق این جریان اگر دوچرخه سوار دارای بیمه نامه اتومبیل باشد بایستی از طریق بیمه اتومبیل خود اقدام به اعلام غرامت نماید (درست است به نظر کمی غیر معمول است ولی در انتاریو هر شخصی که بیمه اتومبیل دارد اگر در تصادفی حتی اگر پیاده باشد و درگیر شود بایستی به جای پیگیری با بیمه مقصر حادثه، از شرکت بیمه خود طلب غرامت کند) و پیگیری خسارت تا نتیجه نهایی با دوچرخه سوار و بیمه اتومبیلش است، اما اگر بیمه اتومبیل نداشته باشد آن موقع بایستی از طریق بیمه اتومبیلی که با دوچرخه سوار تصادف کرده عملیات پیگیری تا حصول نتیجه نهایی تحقق یابد.

 

۲-اگر دوچرخه سوار با عابر پیاده تصادف کند و مقصر باشد: در این حالت باز هم اگر عابر مصدوم بیمه اتومبیل داشته باشد که مطابق با بند ۱ اقدامات انجام می شود ولی اگر چنین نبود بیمه نامه منازل مسکونی یا استیجاری (دوچرخه سوار) که دارای بیمه مسئولیت است درگیر شده و غرامات پیاده رو را که در تصادف با دوچرخه سوار مصدوم شده می پردازد.

مهم: نکته ای که بایستی مورد اثبات قرار بگیرد آن است که دوچرخه سوار تمامی اقدامات و مراقبت های لازم را انجام نداده و عدم دسترسی به آن امکانات باعث تصادف شده است.

 

۳-اگر دوچرخه سوار در جلوی منزل مسکونی شخصی زمین بخورد و یا مورد حمله سگ خانه قرار بگیرد و مصدوم شود: اگر دوچرخه سوار بتواند ثابت کند که عدم امکانات ایمنی جلوی خانه (سنگفرش شکسته یا مانع غیرعادی باعث تصادف شده یا حمله سگ باعث مصدومیتش گردیده)  آن موقع است که بیمه نامه منزل مسکونی/منزل استیجاری دخیل شده و مسئولیت پرداخت غرامت را به عهده می گیرد.

نکته مهم دیگری که بایستی مد نظر قرار گیرد آن است که اگر دوچرخه به موتور محرکه مجهز باشد آن موقع موتورسیکلت طبقه بندی شده و خود لازم می باشد بیمه مستقلی داشته باشد. در ضمن هیچ دوچرخه سواری مجاز نیست تا شخص دیگری را سوار نماید.

هر بیمه منزل مسکونی بین ۱۵۰ الی ۳۰۰ دلار دوچرخه ی صاحبخانه را بیمه بدنه نموده تا در صورت دزدی این مبلغ را جبران نماید. البته بیمه منازل مسکونی مثل بیمه اتومبیل دارای مفاد مشترک و هم شکلی نیستند و هر شرکت بیمه برای خود از قوانین خود تبعیت می کند. لذا لازم است از بروکر خود بخواهید تا در تشریح مفاد آن به شما کمک کند.

 

با آرزوی سلامتی – سعادت و موفقیت برای شما عزیزان.

 

Occupiers’ Liability Act قانون بیمه منازل مسکونی

The standard of careتمامی تلاش برای مراقبت و مواظبت The Highway Traffic Act stipulates a bicycle is a vehicleاز نظر مقامات مسئول و قانون گذار دوچرخه سواران هم مثل رانندگان اتومبیل ملزم به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هستند