Ethics

در هفته گذشته  انجمن بیمه گران حرفه ای بیمه ی انتاریو تعداد زیادی از بروکرها را به سمیناری دعوت کردند که نه تنها برای ارتقاء اطلاعات حرفه ای ایشان بسیار مفید بود، بلکه شرکت در آن به نوعی اجباری هم محسوب می شد چرا که بعد از سمینار یک روزه اقدام به گرفتن امتحانی نمودند که نمره قبولی آن برای تمدید لایسنس (اجازه فعالیت بیمه)  ضروری بود.

موضوع اصلی که در آن سمینار روی آن بسیار تأکید می شد توجه به “سیستم اخلاقی و رفتار حرفه ای هماهنگ و سیستم پذیر” بروکرها بود.  و این سیستم تنها هدفش حفظ حقوق خریداران بیمه است چرا که در عمل (البته به ندرت) دیده شده که منافع بروکرها یا شرکت های بروکری با منافع مشتریان بیمه در تناقض قرار گیرد. در اینجاست که هدف قانونگذار و ناظر دولتی آن بوده که با الگوهای مناسبی بروکرها را راهنمایی نمایند تا حداکثر تلاش خود را اعمال کنند تا حقوق حقه ی خریداران بیمه تمام و کمال حفظ شود. مواردی که بسیار به آن تاکید شده عبارت بودند از:

۱- وظایف و مسئولیتهای بروکر بیمه در قبال بیمه گذاران (خریداران بیمه): در این قسمت اشاره شد که مهمترین مورد تشخیص احتیاجات بیمه ای مشتریان است و انتخاب مناسب نوع و پوشش بیمه  با در نظر گرفتن بودجه ایشان.  و در ادامه بروکر ملزم است تا تمامی تلاش خود را اعمال کند تا کالای بیمه خریداری شده نه تنها منطبق با نیاز مشتری باشد بلکه در این راه حقوق ایشان در اولویت بررسی در نظر گرفته شود.

۲-اشاره و تاکید مجدد به بروکرها: حدود وظایف قانونی وجدانی و اخلاقی بروکرها در چرخه فروش – صدور – تحویل و خسارت چیست و در هر مرحله چه اقداماتی لازم است تا هم بیمه گران ( شرکت بیمه ) و هم خریداران (بیمه گذاران) و افراد دیگر چون برآورد کنندگان خسارت قادر باشند درکمال انصاف وظایف خود را  به انجام برسانند. 

۳-ارایه الگو و مثال: از آنجا که درک هر مطلبی با نمونه و مثال بسیار شفاف تر می شود لذا کارشناسان رشته های حقوقی- خسارتی و عملیاتی هر کدام به ذکر یک مورد مشاهده شده پرداختند و نشان دادند که چطور کوچکترین تناقض می تواند حقوق خریداران بیمه را ضایع کند و موجب دردسر و مسئولیت قانونی برای بروکر و یا شرکت بیمه هم بشود.

۴-حاضرین را با روشهای نوینی آشنا نمودن: تا آنها قادر باشند هر مساله و مشکلی را از نظر ” قانونی و حقوقی” –  “اخلاقی و وجدانی” و ” موقعیت مکانی/ زمانی متفاوت” تحلیل تا از هر گونه انحراف  پرهیز نمایند.

در خاتمه سمینار گروههای مشترکی از حضار تشکیل شد تا هر گروه یک مورد واقعی که اتفاق افتاده و سبب ساز خسارت شده را بررسی – تحلیل و بازبینی نمایند و راه حل های خود را به کمیته مشترک داوران ارایه کنند.

همانگونه که مشاهده فرمودید هدف اولیه در صنعت بیمه مخصوصا در سال ۲۰۱۹ اولویت دادن به حقوق خریداران بیمه است تا هیچگونه اشتباه و خطایی باعث خدشه دار شدن حقوق حقه ایشان نشود در این راه از همه طرفین قراردادی اعم از شرکت بیمه – بروکرها – برآورد کنندگان خسارت و وکلای حقوقی خواسته شده تا ناظران دولتی و مقامات مسئول بیمه ای را همیاری کنند تا اشتباهات گذشته (هر چقدر هم کوچک بوده) دیگر تکرار نشود. این رویه که به اخلاق حرفه ای استاندارد معروف شده در اکثر مراکز بیمه ای ایالات متحده آمریکا- کشورهای اروپایی و ژاپن- مالزی – اندونزی هم  تعمیم پیدا نموده است.

شاد و سلامت و پایدار باشید.