شهروند- روز دوشنبه در باغ وحش بزرگ ونکوور، که در ۶۰ کیلومتری شرق ونکوور واقع شده است، یک خرس سیاه به دختری جوان حمله کرد. این دختر که به دلایلی نامشخص موفق شده بود به محوطه ی غیرمجاز حصارکشی شده ی خرس های سیاه وارد شود دست خود را از لای میله ها به داخل فرو برده بود.

مسئولان باغ وحش می گویند که این منطقه ممنوعه است و هنوز مشخص نشده است که این دختر چگونه از مرز اول عبور کرده و به حصارهای فلزی داخل رسیده است.

این دختر جوان به دلیل جراحات زیاد به وسیله ی هلی کوپتر به بیمارستان منتقل شده است و هنوز از میزان دقیق جراحات وارد شده اطلاعی در دست نیست. کارمندان باغ وحش از این اتفاق بسیار شوکه و ناراحت هستند و منطقه ی حفاظت شده ی محل نگهداری خرس های سیاه تا روشن شدن موضوع بسته است.

حدود ۶۰۰ نوع گونه ی حیوانی در این باغ وحش نگهداری می شوند که بسیاری از آنها وحشی هستند و برای دیدار از آنها باید جوانب احتیاط را به دقت و بر اساس قوانین و دستورالعمل ها رعایت کرد. مسئولان باغ وحش می گویند که بررسی ها به دقت و تا روشن شدن موضوع ادامه دارد.