شهروند- دولت لیبرال کانادا، با کمک و همکاری گسترده با پلیس، صنعت دیجیتال و متحدین بین المللی، بیش از ۲۲ میلیون دلار برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان هزینه می کند. رالف گودال،

وزیر امنیت عمومی، روز سه شنبه جزئیات اختصاص داده شده به این امر مهم را در بودجه امسال در اتاوا اعلام کرد. این استراتژی جدید با هدف افزایش آگاهی، کاهش شرم خانواده ها در هنگام گزارش این اتفاق و تقویت توانایی کانادا در تعقیب مجرمان گسترش می یابد.

جزییات بودجه به شرح زیر است: ۲.۱ میلیون دلار برای افزایش تعامل با صنعت دیجیتال برای توسعه ابزارهای جدید آنلاین و پشتیبانی موثر، ۴.۹ میلیون دلار برای تحقیق، تعامل عمومی، آگاهی و همکاری با سازمان های غیر دولتی و ۱۵.۲۵ میلیون دلار برای واحدهای پلیسی که با استثمار کودک در اینترنت در سراسر کشور فعالیت می کنند.

گودال می گوید که پورنوگرافی کودکان در کانادا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ به میزان ۲۸۸ درصد افزایش یافته است. او معتقد است که این جرم به طرز بسیار ناگواری بی اهمیت جلوه داده شده و در گزارش آن سهل انگاری شده است.دختران بسیار جوان قربانیان اصلی این نوع جرائم هستند و قربانی شدن آنها می تواند مدت بسیار طولانی ادامه داشته باشد و عواقب آن دردناک و ویران کننده است.