* این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

آنوری یعنی عدم ترشح کامل ادرار که ممکن است بر اثر بسته شدن کامل مجاری ادراری یا بدکاری عملی دستگاه ترشح ادرار، کلیه و یا بر اثر بی آبی بدن ایجاد شود که در هر سه حالت درمان باید بلافاصله انجام شود.

بنابراین آنوری یعنی عدم دفع ادرار از بدن و در بیشتر مواقع یک کم کاری دستگاه ادراری که شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه و مجرای خرد می شود، بدن قادر به دفع مواد زائد از طریق ادرار نیست.

کلیه ها رل مهمی در تمیز کردن بدن و اخراج مواد زائد خون با تولید ادرار دارند که از طریق حالب ها به مثانه وارد شده و از مجرای خرد دفع می شوند.

آنوری یک اورژانس پزشکی است زیرا عوارض مهمی روی سلامتی بیمار داشته و حتی  می تواند باعث مرگ بشود.

علل آنوری

عامل اصلی آن مربوط به کم کاری دستگاه اداری است.

کم کاری حاد کلیه که می تواند بر اثر کم شدن قدرت تصفیه glomerular  کلیه ها باشد و این کم کاری کلیه می تواند بر اثر پاتولوژی های مهم در کلیه یا بسته شدن مجاری در داخل کلیه باشد.

کم کاری کلیه ممکن است بر اثر کمبود آب در بدن باشد که اجازه به دفع مواد زائد نمی دهد

چه کسانی ممکن است مبتلا شوند؟

افرادی که دچار کم کاری های کلیوی هستند و همین طور کسانی که دچار بی آبی بدن شده اند.

پیشرفت بیماری و مشکلاتی که امکان دارد دیده شوند

این مشکلات کم و بیش خطرناکند و اولین خطر مربوط به جمع شدن مواد زائد دفع نشده در بدن است که با گردش خون در تمام بدن حرکت کرده می توانند در  اعضای دیگر مخصوصا  اعضایحیاتی جمع شوند. بنابراین تشخیص و درمان باید سریع انجام شود تا خطرات و مشکلات ایجاد شونده را کم کند.

سیمپتوم ها

اولین علامت کلینیکی بیماری کم شدن ادرار یا عدم کامل وجود آن است

تورم مثانه و دردهای داخل لگن هم از سیمپتوم های مشخص کننده هستند

معایتات زیر شکم و توشه رکتال هم برای تشخیص به کار می روند

عواملی که باعث خطر می شوند

عوامل مهم باعث خطر عبارتند از:

وجود یک پاتولوژی کلیوی

وجود یک پاتولوژی غیرکلیوی که دارای آثار ثانویه و صدمه بر روی دستگاه ادراری است

کم آبی کم و بیش مهم بدن

پیشگیری

اولین عامل پیشگیری رساندن مرتب مقدار کافی مایعات برای پیشگیری از آنوری است. پیشنهاد می شود که روزی ۵/۱ تا ۲ لیتر آب نوشیده شود که در صورت گرمای شدید و فعالیت های شدید روزانه می تواند بیشتر هم بشود.

درمان

اگر بیماری بر اثر بسته شدن مجرای ادراری باشد که بیشتر مواقع عامل بیماری است، پزشک یک سوند ادراری نصب می کند که محل بسته شده را باز کرده تا ادرار و مواد زائد جمع شده در بدن دفع شود.

اگر آنوری بر اثر کار نکردن کلیه ها باشد و بدن بتواند مواد زائد و سموم را از طریق کلیه ها دفع کند، در این صورت یک دیالیز اورژانس لازم می شود که باعث تصفیه خون و دفع مواد زائد به جای کلیه می شود.