هنرمندی روس در نمایشگاهی در لندن می کوشد با طرح ایده به دست آوردن نفت از اجساد مردگان، مانع از بروز جنگ بر سر نفت شود.

شهروند ۱۲۲۹  پنجشنبه ۱۴ می  ۲۰۰۹


بی بی سی: هنرمندی روس در نمایشگاهی در لندن می کوشد با طرح ایده به دست آوردن نفت از اجساد مردگان، مانع از بروز جنگ بر سر نفت شود.

آندره مولودکین که نفت خام در شریان کارهای او می جوشد، در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق سرباز وظیفه بود. او فرد جسوری است و جسارت از ویژگی های کارهای اوست: از استفاده از تصاویر اعدام صدام حسین گرفته تا مجسمه توخالی عیسی مسیح سیراب از نفت خام.

مولودکین در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت که پروژه جدیدش در لندن به نام "مدرنیسم از نوع مایع" می کوشد این پیام تکان دهنده را بدهد که به جای رفتن به جنگ وکشتار مردم برای استخراج نفت، اجساد مردگان خود را بجوشانید و از هر کدام دو لیتر و نیم نفت خام تهیه کنید.

او افزود: "چیزی که برای من اهمیت دارد بحث خودشناسی است و ملی گرائی. مثلا می گویند نفت خام روسی، عراقی، ایرانی یا آمریکایی، یا نفت اسلامی یا مسیحی. یعنی می خواهند با استفاده از حس ملی گرایی یک جوری سر مردم را شیره بمالند. آخرش این نفت ها همه با هم ترکیب می شوند."

در یکی از اتاقهای این نمایشگاه، بشکه های نفت، ژنراتور و دو قفس وجود دارد.

آندره مولودکین می گوید: "بشکه های نفت و ژنراتور ها ترسیمی از جهنم اند و قفسهای مملو از نفت و برق ترسیمی از بهشت. ببینید اگر معتقد به بهشت و جهنم باشید، تصور کنید جوشاندن اجساد جهنم است و نفت خام تولیدی و برق ناشی از آن، بهشت."

این هنرمند تا به حال توانسته است برای پروژه تولید نفت از اجساد، هفت داوطلب پیدا کند که به اضافه خودش می شوند هشت نفر.

او در اتاق دوم نمایشگاه، لوله های پر از خون نصب کرده است. از او پرسیدم که چرا از خون استفاده کرده و منظورش چه است؟

آقای مولودکین پاسخ داد: "توی این اتاق ارتباط میان این دو جسم مایع را به تصویر کشیدم. یکی خون است و دیگری نفت. ذهن من دائم درگیر این فکر است که خون چند نفر باید ریخته شود تا یک لیتر نفت استخراج بشود. پس چرا نباید این وضع را عوض کنیم!؟"


 

این هنرمند می گوید که خون به کار رفته در این نمایشگاه را از بازار سیاه می خرد. او می پرسد: "می دانید که بازار خون و اعضای بدن در اروپا خیلی داغ است. حالا تفاوت حمله به خاک دیگری بدون اجازه و ریختن خون مردم با خرید خون بی مجوز در بازار سیاه چه فرقی دارد."

اتاق سوم نمایشگاه، اتاق مذهب نامگذاری شده است. از آقای مولودکین پرسیدم که نقش مذهب در این نمایشگاه چیست؟

او پاسخ می دهد: "این علامت صلیب را با همان خونی که در اتاق قبلی دیدید، پر کردم. در تاریخ معاصر برای دستیابی به نفت مقامات و مسئولان دست به دامن هر چیزی شده اند."