هیلدا دولیتل که نوشته هایش با نام اچ دی HD منتشر شده است، شاعر ایماژیست و داستان نویس آمریکایی است، ۱۹۶۱- ۱۸۸۶ که پس از جدایی از همسرش ریچارد آلدینگتون، با ازرا پاوند پیوندی عاشقانه پیدا کرد. زبان استعاری این شاعر بسیار پرکار با وجود استقلال شعری، نزدیکی با ازرا پاوند را فاش می سازد. او در دهه سی میلادی مدتها به دیدار زیگموند فروید می رفت تا وی ریشه های دلبستگی های دوجنس گرایی او را بکاود. چند دهه پس از این دوره است که هیلدا دولیتل به گونه ای نماد مبارزه های حق خواهی دگرباشان می شود. در سالهای ۷۰ تا ۸۰ جنبش فمینیستی او را دوباره کشف می کند و بسیاری از داستانها، شعرها و مقاله های او را به چاپ می سپارد. زبان اچ دی، همچنانکه گفته شد، استعاری است و از اسطوره ها و افسانه های یونانی رومی بسی سود جسته است.

 

آدونیس

هر کدام ما مانند تو

یک بار مرده ایم

هر کدام ما

از راه برگپوش گذشته ایم

خمیده ایم شکسته ایم

شکنجه شده ایم

راست شده ایم

در زمهریر زمستان

سوخته ایم

در ذره های زرین درخشان

گر گرفته ایم از نو

کهربای تُرد

فلس برگهای زرین

زر بازتافته و باز ساخته

در تف گرمای خورشید

هریک از ما چون تو

یک بار مرده ایم

هر یک از ما باریک راه جنگلی کهنه را پیموده ایم

و برگهای زمستانی را باز یافته ایم

چنان زرین در آتش خورشید

که حتی گلچوب های جنگلی را سیاه می نمایند

حتی آن زری که درگاه پرستشگاه ترا می آراید

چنین زرین نیست

نه حتی آن زری که کفش های ترا می آراید

باری

هریک از ما چون تو یک بار مرده ایم

هر یک از ما چون تو جدا افتاده ایم

در برابر پرستندگان مان

چون تو آری

 

 

برای سنگ گورم

 

شاید بگویم

“از زیستن مُردم

پس از آنکه ساعتی زیسته بودم.”

 

شاید بگویند:

“در راه شوقی نامشروع مرد.”

 

شاید بگویی:

“گل یونانی، خلسه یونانی

رستگاری بخش ابدی اوست که

در پی یافتن وزنی گمشده برای ترانه ای پیچیده

از میان ما رفت.”