یکی از اصولی ترین موارد در قراردادهای بیمه “اصل  اعلای حسن نیت” می باشد، لذا شرکتهای بیمه و بیمه گذاران (خریداران بیمه) مؤظف هستند همدیگر را در کمال انصاف در نظر بگیرند و اطلاعات مربوط به طرف خود را به طرف دیگر ارایه کنند تا همه چیز بر اساس حقیقت و واقعیت باشد تا هم شرکت بیمه بتواند بر اساس ریسک مورد نظر حق بیمه منصفانه را محاسبه و بررسی نماید، و هم خریدار بیمه اگر متحمل خسارتی شد بایستی در مقابل شرکت بیمه مبلغ خسارت را تمام و کمال در زمان معقول محاسبه و پرداخت کند.

البته شرکت بیمه می تواند مال خسارت دیده را یا ” جایگزین” یا ” تعمیر” یا ” تعویض” نماید. در بعضی موارد هم اگر خسارت به نحوی باشد که برایش صرف نکند که مال مورد بیمه را تعمیر کند، آن را “تلف یا خسارت کلی” در نظر می گیرد و کل خسارت را به نفع بیمه گذار می پردازد. حال اگر خریدار بیمه “خود آگاه” شرایط و موارد مال مورد نظر را به اطلاع شرکت بیمه نرساند و شرکت بیمه هم با کمبود اطلاعات نتواند حق بیمه منصفانه را محاسبه کند و بعد از مدت زمان معقولی خسارتی به وقوع بپیوندد آن موقع شرکت بیمه طبق قوانین و مقررات جاری می تواند از پرداخت خسارت امتناع کند و حتی قادر است حق بیمه دریافتی را هم به بیمه گذار پس ندهد و اسم و سابقه طرف سودجو و کلاهبردار را به لیست سیاه همه شرکتهای بیمه اطلاع دهد و تا ۱۰ سال نامبرده نتواند از خدمات بیمه ای بهره ببرد.

اگر ثابت شود که خریدار بیمه ناخودآگاه اطلاعات غلط را به شرکت بیمه ارایه داده، آن موقع خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده محاسبه و تسویه می شود. اگر برای نمونه حق بیمه ۱۰۰۰ دلاری را ۵۰۰ دلار داده باشند خسارت فرضی هم ۵۰ درصد قابل پرداخت است.  

و اما وظایف مهمی که در زمان خسارت به عهده بیمه گذار (خریدار بیمه) گذاشته شده بسیار حیاتی و مهم طبقه بندی می شود و بهترین راه آن است که همکاری تنگاتنگی با بروکر خود داشته باشد تا هم بتواند از تجربیات وی استفاده کند و هم اگر نیاز به مشورتی در خصوص تهیه و تنظیم موارد خسارت بود از توان حرفه ای ایشان بهره ببرد.

پس برای این که همه چیز در اول قرارداد برای همه طرفین روشن باشد با بروکر خود در خصوص نوع همکاری در زمان خسارت احتمالی صحبت کرده و از برنامه های ایشان مطلع شوید و اگر فرم و بروشور ویژه ای در این مورد تهیه شده آنها را در بدو قرارداد بیمه مطالعه و حتی اگر مقدور است با نفر دوم در خانه تقسیم نمایید.

از موارد دیگر که اولویتش کمتر از نکته های یاد شده نیست، تهیه و داشتن اطلاعات ضروری اورژانس در محلی از خانه است که همه از آن مطلع باشند. تلفن آتش نشانی و مرکز پلیس شهر اقامتی شما و تلفن مرکز خسارت اتومبیل پلیس (کالیژن سنتر) و وبسایت پلیس که امکان ادعای غرامت خرابکاری و شیطنت مزاحمین شهری که ممکن است به اتومبیل شما(خط کشیدن) خسارت زده باشند یا آتش سوزی عمدی ایجاد کرده اند را داشته باشید.

با آرزوی سلامتی- بهروزی و موفقیت شما

کتمان حقایق و پنهان کردن واقعیت   Non Disclosure and Misrepresentation

اصل اعلای حسن نیت  Utmost Good Faith

تلف یا خسارت کلی        Total Loss