شهروند– اگر شما هم متوجه ازدیاد پروانه های سلطنتی در تورنتو شده اید بدانید که اشتباه نکرده اید، این پروانه ها واقعا جمعیت شان در تورنتو زیاد شده است و در همه جای شهر به چشم می خورند. هرساله میلیون ها پروانه از کانادا و آمریکا به مکزیک می روند. ولی به گفته ی دانشمندان در سالهای اخیر میزان مهاجرت این پروانه ها به مکزیک به شدت کاهش یافته است.

در سال ۲۰۱۰ تعداد این پروانه ها در کانادا به شدت کاهش پیدا کرد. اما در سال ۲۰۱۸ تعداد این پروانه ها نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۱۴۰ برابر شد. یکی از دلایل اصلی زیاد شدن تعداد این پروانه ها شاید افزایش کاشت نوعی گیاه به نام میلک وید باشد که بسیار مورد علاقه ی این پروانه هاست.

این گیاه در سالهای اخیر در تورنتو افزایش چشمگیری داشته است. افزایش تعداد این پروانه ها صحنه های بسیار بدیع و زیبایی را در تورنتو خلق کرده است. بسیاری از مردم از مکان های مختلفی که این پروانه ها در آن تجمع کرده اند عکس گرفته و در دنیای مجازی منتشر کرده اند. این پروانه ها آفت نیستند و خطری برای گیاهان دیگر ندارند.