شهروند- رژه غرور امسال در تورنتو با شور و هیجان زیاد روز یکشنبه ۲۵ ماه ژوئن اجرا شد و بسیاری از سران دولت از جمله جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، کاتلین وین نخست وزیر انتاریو و جان توری شهردار تورنتو به همراه خیل کثیری از کوشندگان مدنی و سیاسی در آن حضور داشتند.

رژه غرور امسال تفاوتی اساسی با سال های گذشته داشت و آن این بود که نیروی پلیس با یونیفرم خود در آن حضور نداشتند. این عدم حضور نیروی پلیس با یونیفرم بنابر درخواست فعالان گروه Black Lives Matter انجام شد. اگرچه خود این گروه برای شرکت در رژه امسال ثبت نام نکرد ولی در ساعات پایانی رژه با حضور خود شور و هیجان زیادی برای مردم حاضر به ارمغان آورد.

نخست وزیر کانادا به همراه خانواده در رژه غرور در تورنتو

 

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز به همراه خانواده اش در این مراسم حضور داشت و جوراب راه راه رنگی او با نوشته هایی به زبان های مختلف سوژه ی بسیاری از عکاسان خبری قرار گرفت. ترودو سال گذشته نیز در این مراسم شرکت کرد؛ او اولین نخست وزیر کاناداست که در این سمت در این مراسم شرکت می کند. او می گوید که رژه غرور بزرگداشت آزادی، برابری، صلح و گوناگونی نژادی است و او و خانواده اش از آن حمایت می کنند.

رئیس جوامع بومی کانادا، پری بل گرید، نیز برای اولین بار در این مراسم شرکت کرد و جلوی کوشندگان حقوق مردمان بومی در کانادا به پیاده روی پرداخت. او اعلام کرد که انرژی بسیاری خوبی در فضا جریان داشت و از این تجربه بسیار خرسند است.

حدود ۱۵۰ گروه فعال مختلف در این مراسم حضور داشتند و شعارها نشان از آن داشت که این رژه تنها به معنی پذیرش و صلح است و نه چیز دیگر.