شهروند- روز دوشنبه حوالی ظهر داون سلوی، چهارده ساله، در نزدیکی مدرسه اش به نام Sir Winston Churchill واقع در شهر همیلتون به ضرب چاقو کشته شد. تاکنون ۴ نوجوان ۱۴ تا ۱۸ ساله در رابطه با این قتل دستگیر شده اند. دانش آموزان این مدرسه روز سه شنبه در حالی به مدرسه بازگشتند که هنوز نوارهای زرد پلیس در نزدیکی مدرسه به چشم می خورد.

بسیاری از دانش آموزان  مدرسه از این اتفاق شوکه اند و می گویند داون یکی از آرام ترین و مهربان ترین همکلاسی هایشان بوده است و نمی توانند جای خالی اش را تحمل کنند.

هنوز از نام و مشخصات متهمین و انگیزه ی قتل اطلاعی در دسترس نیست ولی سه تای آنها در دادگاه بدوی حاضر شده اند. کسانی که داون را می شناختند او را فردی خجالتی توصیف کرده اند که شروع سختی در دبیرستان داشته است و بارها مورد آزار و اذیت دیگر شاگردان قرار گرفته است.

مسئولان مدرسه اعلام کرده اند که برای مشاوره و همدردی با دانش آموزان آماده اند و بسیاری از دانش آموزان که از این حادثه آسیب روحی دیده اند می توانند تا بهبود شرایط روحی در خانه بمانند.