بیمه نامه به مانند هر مدرک حقوقی دیگر دارای زیر و بم های پیچیده و منحصر به فرد است که در مرحله اول ممکن است با چشم غیر حرفه ای دیده نشود از این رو است که احتمال دارد مالی که بیمه شده دقیقا کامل و کافی نباشد و به همین منظور است که شرکت بیمه در زمان پرداخت خسارت ممکن است خسارت را تمام و کمال تسویه ننماید . اینجاست که هر دو طرف حق را از آن خود می پندارند و شروع یک اختلاف نظر است. البته این بدان معنی نیست که راه حلی برای آن نباشد اگر بنا به هر دلیلی دچار چنین مشکلی شدید مراحل زیر را طی نمایید قطعا به نتیجه معقولی دست پیدا می نمایید:

۱-اطلاعات خود را در خصوص مورد اختلاف کامل کنید و مدارک مثبته را جمع آوری نمایید:

-طی جلسات جداگانه ای با نماینده یا بروکر بیمه خود حتی برآورد کننده خسارت مشخص نمایید که از قرارداد بیمه اطلاع دارید و مطلع هستید که هر دو طرف بایستی به مفاد آن احترام بگذارند و در صورت دریافت عدم نتیجه مطلوب و منطقی به مراجع ذیصلاح مراجعه می نمایید.

-از بروکر خود بخواهید که اگر لازم است جلسه مشترکی برایتان با رئیس اداره خسارت منعقد کند تا در آن جلسه تمام نقاط نظر خود را بیان کنید (البته قبلش با بروکر خود موارد را مرور کنید).

– برای سئوالات تخصصی می توانید با بخش موسسه بروکرهای کانادا ( انتاریو) تماس بگیرید آنها سالها تجربه داشته و می توانند شما را راهنمایی کنند.

۲– با اتکاء به مدارک و مستنداتی که به دست آوردید:

با کمک بروکر خود یا شخصا با بخش شکایات یا دادرس شرکت بیمه تماس بگیرید. یکی از مهمترین وظایف این بخش آن است که نظرات شما را کاملا شنیده و حلاجی کند و سپس نظر خود را به مانند یک میانجی یا داور به بخش خسارت منتقل کند تا حقوق حقه همه طرفین قرارداد حفظ شود. توجه داشته باشید که در زمان مراجعه اقدامات ذیل صورت پذیرد:

-نظر خود را صریح و متکی به قرارداد بیمه منعکس کنید و انتظار خود را اعلام کنید.

-مدارک مثبته را ضمیمه کنید و به بخش شکایات زمان دهید تا بررسی خود را انجام دهد.

– صورت مکاتبات و همینطور مذاکرات خود را با کارشناسان ضبط و ارایه کنید.

۳- اگر بنا به هر دلیلی مشکل هنوز باقی است:

تنها راه باقیمانده آن است که با مرکز دولتی شکایات “فیسکو” تماس بگیرید و با اتکاء به همه مدارک و شواهدی که دارید بخواهید حق شما را اخذ و به شما برگردانند. به این نکته هم توجه کنید که شرکت بیمه هم مستنداتی دارد که ممکن است برای خودشان و وکلای حقوقی ایشان محترم باشد از این رو در بعضی مواقع کار داوری به میانه کشانده می شود.

شاد و سلامت و موفق باشید.