صدای امریکا: سپیده قلیان، فعال مدنی که در حال حاضر با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شده، در یک رشته توئیت از شکنجه یک زن عرب ایرانی در زندان سپیدار اهواز نوشته است.

این فعال مدنی در توئیتر خود از یک زندانی زن عرب ایران به نام زهرا حسینی نام برده است که به گفته او آبان ۹۷ توسط ماموران اطلاعات اهواز بازداشت و مدت ۵ ماه را در سلول‌های بازداشتگاه اطلاعات نگهداری شده و برای گرفتن اعتراف اجباری از سوی بازجوهای پرونده‌اش مورد شکنجه قرار گرفته است.

سپیده قلیان، که از زهرا حسینی به عنوان «خواهر عربم» یاد کرده، می‌‎گوید اولین بار او را با دست و پای کبود وقتی که هر دو آنها برای انگشت نگاری به زندان سپیدار اهواز منتقل می‌شدند دیده است.

به گفته این فعال مدنی با آن که در تمام دوران بازداشت چشم‌بند داشته است، اما صداهایی که در دوران بازجویی می‎شنیده از هزار تصویر «گویاتر و زنده‌تر» بوده و هیچ آزاری بالاتر از آن نبوده است.

او می‌گوید در اولین روزی که مورد بازجویی قرار گرفته است، صدای بازجوهای اطلاعات که در حال بازجویی کردن از زهرا حسینی بوده‌اند را از سلول کناری شنیده است. به گفته خانم قلیان، در این بازجویی که تا صبح ادامه داشت بازجوها با آن که این زندانی زن در تمام مدت خود را یک «اهل سنت» معرفی می‌کرده است از او می‌خواستند که اعتراف کند عضو گروه داعش است.

سپیده قلیان با اشاره به شکنجه شدن و کتک خوردن خانم حسینی از بازجوها و تاکید بر این که آنها ماه‌ها پس از آن باهم در زندان سپیدار هم‌بند بودند، می‌گوید که زهرا حسینی یکی از صدها زن عرب ایرانی‌ است که به دو دلیل «زن بودن» و «عرب بودن» تحت بازداشت، شکنجه، و ستم قرار گرفته است.

پیش از این نمایندگان ۳۳ کشور از جمله آمریکا در نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نقض حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و تداوم اعدام کودکان در ایران انتقاد کردند و از دولت ایران خواستند به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد و هیچکس در معرض شکنجه قرار نگیرد.

وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.