روز یکشنبه ۱۲ ژانویه در مرکز شهر استکهلم صدها نفر از ایرانیان به دعوت جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران گرد آمدند تا همبستگی خود  را با قربانیان فاجعه سقوط هواپیما و اعتراض علیه نحوه برخورد حکومت به این فاجعه شان دهند.

شرکت کنندگان با روشن کردن شمع و نصب عکس های قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران که به کشته شدن ۱۷۶ نفر منجرشد، همدردی خود را با بازماندگان ایرانی وغیر ایرانی این فاجعه ابراز داشتند. تنی چند از خویشاوندان قربانیان ایرانی تبار این فاجعه نیز در گردهمایی حضور داشتند.

دانیل ریاضت نماینده ایرانی تبار حزب چپ سوئد

در این مراسم از جمله پیام خانم یته گوته لند نماینده پارلمانی حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا و رئیس کمیته ایران- سوئد که در بروکسل بسر می برد در همدری با قربانیان فاجعه خوانده شد. پس از آن دانیل ریاضت نماینده ایرانی تبار حزب چپ سوئد درهمدردی با این فاجعه، محکوم کردن جمهوری اسلامی و واکنش ضعیف سوئد و اتحادیه اروپا در این رابطه سخن گفت.

مهرداد درویش پور

مهرداد درویش پور نیز از طرف جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ضمن همدردی با بازماندگان این فاجعه و تاکید بر نقش جمهوری اسلامی در این جنایت، خواستار محاکمه و مجازات عاملان آن شد و از خواست اعتراض کنندگان در ایران مبنی بر استعفای خامنه ای حمایت کرد و از دولت سوئد خواست تا سوئد و اتحادیه اروپا نیز از نخست وزیر کانادا واکنش سختی نسبت به جمهوری اسلامی نشان داده و همچون نخست وزیر اوکراین تقاضای جبران خسارت برای بازماندگان قربانیان این فاجعه کنند.

گزارشاتی از این تجمع در تلویزیون سوئد و تلویزیون بین المللی فارسی زبان و دیگر رسانه ها بازتاب یافت.

جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران  12 ژانویه استکهلم

Foto: leo Gilliland