آفتاب کم جان خزان

برگ های پژمریده ی آبان

زندگی نیست آسان

شادی رفته ز این خان

                              شده آبان خونین

                         آفتاب چشم بگشا ببین

شبی پیش از خواب خدا

فرمود قیمت بنزین است بی جا

کنیدش سه برابر بی پروا

تا ثروتمند هم شود گدا

                                    شده آبان خونین

                             خودکامه چشم بگشا ببین

صبح برخاست مسافرکش بینوا

ز خانه بیرون دوید کارمند دون پا

پاکشان به نانوایی رسید مه لقا

بازنشسته به راه افتاد با عصا

                              شده آبان خونین

                           خفته چشم بگشا ببین

صبح دین آبان نود و هشت

دیو تورم فربه تر ز پیش گشت

فقیرتر شدند مردمان درین دشت

زمین شد شش و آسمان گشت هشت

                           شده آبان خونین

                         اینجا ایران است نازنین

ایران در خروش شد

بسی شهرها بیدار شد

اعتراضی مدنی آغاز شد

خودروها در خیابان خاموش شد

                      شده آبان خونین

                    نبود جز اعتراضی ز آغاز، هین

دستور رسید ز ماورا و خدا

تانک و مسلسل آرید بهر اطفا

نکنید رحم به آرین و ابراهیم و نیکیتا  

بروید بهر کشتن، در پناه خدا

                              شده آبان خونین

                             اینست اهرمن را آیین

شد کف خیابان ها پر خون

کشته ها و زخمی ها ز هزار فزون

خون بارید ز دیدگان قانون

مشروعیت خودکامه شد سرنگون

                            شده آبان خونین

                          شرم بر شما شیاطین

کشته شد پویا پسر کسی

به تیر ناحقِ ناکسی

پسر ملت شد در آنی، نفسی

ز خون او لاله دمید بسی

                            شده آبان خونین

                        دشت پر لاله است و کین

حکومت خدا ز ترس افشا

گردش اطلاعات بُرد زیر عبا

کرد اینترنت را قطع، بی صدا

هیس هیسی نارسا بهر بقا

                         شده آبان خونین

                       برپاست در دیارم گیوتین

به ضرب گلوله و خشونت عریان

سرکوب شد اعتراض و عصیان

لیک خاموش نشد توفان

زیر خاکستر شد آتش طغیان

                           شده آبان خونین

                         می بالد به غرشِ ایرانیان، زمین

گلوله قاطع ترین دستورهاست

لیک شلیک گلوله افول قدرت هاست

قدرت با خشونت در تضادهاست

ظهور خشونت، سقوط قدرت هاست

                           شده آبان خونین

                          قدرت در سنگفرش فتاد مسکین

در زمانه ی فن آوری و رسانه ی بسیار

خبر نمانَد در پستو و دخمه، ای هشیار

کم کمک اینترنت جان گرفت در دیار

بر تاریکی جنایت و قتل تابید انوار

                           شده آبان خونین

                          بگشا چشم حقیقت ببین

حکومت خدا دروغ ها ساخت

به اشرار و نفوذی و فتنه پرداخت

به کشته سازی و قرآن سوزی و تخریب تاخت

روزها کژ و وارونه گفت، لیک در آخر باخت

                                شده آبان خونین

                                اشک و ناله و خون ببین

غافل زآنکه دوربین شد سلاح

حقایق را ضبط کرد چون الواح

پروکاتور خدا زمانی بود دوا، جراح

دیگر نخورد کس فریب اشک تمساح

                                   شده آبان خونین

                                   سیاه و سپیدند در دو سو ببین

حکومتی که به نام مستضعف بود

به نام فرودست و پا برهنه می برد سود

ز اعتراض آنان شد غضب آلود

حال، خلیفه را مستضعف وانمود!

                                  شده آبان خونین

                                 کجاست جام جهان بین

شد جنایات خدا یکایک آشکار

کشتار در شیراز و کرمانشاه و شهریار

انداختن اجساد در آب و سد چون تتار

قتل عام در نیزارهای ماهشهر، ای هوار

                                   شده آبان خونین

                                  مردمان ز جور و جعل دل چرکین

با یخچال حمل گوشت تن کشتگان

مخفیانه ربودند ز بیمارستان

پول خواستند بهر دادن مردگان

ندادند اجازه ی سوگ به مادران

                                   شده آبان خونین

                                   اینست فقیهان را فرامین

آن کاشفی که روضه آورد پدید

ز مظلومیت و اسارت سخت نالید

بداند یزیدی دیگر آمد پدید

به بند کرد خانواده های شهید

                            شده آبان خونین

                           اسارت داغداران، یا ارحم الراحمین

روسپی اندیش و تنی فرماندار

علفِ هرزی همپاله ی ابتکار

در اینستاگرام گفت با افتخار

من دادم حکم تیر به گله ی هار

                                  شده آبان خونین

                                  اراده ی ملت آهنین

خواندند مجلسیان وزیر کشور

تا بپرسند ز آبان شعله ور

گفتند چرا شلیک کردید به سر؟

گفت به پا هم زدیم، تالی خر!

                                    شده آبان خونین

                                  جای تان در اسفل السافلین

رویترز آمار بداد

دادستان کل کرد بیداد

گفت نداریم آمار دقیق و اسناد

لیک در بدر ابوسفیان خورد لیموناد!

                                        شده آبان خونین

                                       سنگلاخی در تاریکی بی تمکین

خدا – اژدهایی است در جهان

سر هولناک آن در ایران

دُم آن در یمن، عراق، لبنان

دیگران می کوبند دمش، ما سر آن

                                    شده آبان خونین

                                    از دَم اژدهای زهرآگین

تنها سود این سیه سال ها

گذار از گدار دین است و خدا

حکومت قانون است و مشروطه، بی ادا

دین ز سیاست باید گردد جدا

                               شده آبان خونین

                            سیاست جداست ز دین

پی نوشت:

دین: نام ۲۴ امین روز هر ماه.

نکنید رحم به…: آرین رجبی هفده ساله، ابراهیم کتابدار سی ساله پدر دو کودک خردسال، نیکیتا اسفندانی دختر چهارده ساله. سه تن از جان باختگان آبان ماه خونین ۹۸.

کشته شد پویا…: پویا بختیاری بیست و هفت ساله، نماد اعتراضات آبان ماه ۹۸. او پیش از جان باختن در یک پیام صوتی مردم را به اعتراض دعوت کرد و گفت:«من هم پسر کسی هستم».

گلوله قاطع ترین دستورهاست…: در میدان جنگ تیرها که به هدف می خورند پیروزی قطعی؛ اما در میدان شهر، تیرها که به بدن بخورند شکست حتمی است(هانا آرنت).                                                                                                              

پروکاتور خدا….: پروکاتور به معنای جاسوس، نفوذی. پرووکاسیون به معنای فتنه انگیزی، تحریک. احتمالا قدمت این واژه به عمر دیکتاتوری است. حکومت عده ای از افراد خود را به میان مخالفان می فرستد، این افراد آشوب و تخریب و کشتار می کنند. حکومت به دستاویز کار آنها دست به سرکوب  شدید مخالفان می زند.                                                                         

مستضعفین: این واژه به گفته ی مجتبا طالقانی فرزند آیت الله محمود طالقانی در مصاحبه با شبکه ی صدای امریکا ( تاریخ جمعه ۶/ دیماه/ ۹۸) نخستین بار توسط آیت الله طالقانی استفاده شد و به سرعت در ادبیات انقلابی- سیاسی مصطلح شد.                   

تتار: تاتار 

با یخچال حمل گوشت….: جنازه ها را با یخچال حمل گوشت از بیمارستانی در تهران بیرون بردند. برای تحویل جنازه ها چهل میلیون پول بابت هزینه ی دولت خواستند و یک ساعت وقت برای خاکسپاری دادند.                                                        

آن کاشفی که روضه….: روضه الشهدا نام کتابی از ملاحسین واعظ کاشفی(۹۰۸ قمری) در مورد وقایع کربلا. این کتاب را در مجالس سوگواری برای مردم می خواندند و خوانندگان آن را روضه الشهدا خوان می گفتند، به تدریج این واژه تبدیل به روضه خوان شد( فرهنگ فارسی عمید ص ۷۱۶).                                                                                                          

روسپی اندیش….: دکتر لیلا واثقی فرماندار شهر قدس( قلعه حسن) اعتراف به دستور شلیک او در اینستاگرام پخش شد. آذرماه۹۸

علف هرزی همپاله ابتکار: فرماندار لیلا واثقی همپاله ی معصومه ابتکار دیوارنورد سفارتخانه هاست و به واسطه ی او بر مسند فرمانداری تکیه زده است.                                                                                                                              

دادستان کل….: محمدجعفر منتظری در آذرماه ۱۳۹۸ گفت آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان وقایع آبان ماه نداریم. (ظریفی در پیامکی نوشت) اما می دانند هزار و چهارصد سال پیش فاطمه بنت محمد پسری چندماهه به نام محسن حامله بود و توسط عمر بن خطاب هم مادر و هم جنین او کشته شد!                                                                                                        

دیگران می کوبند دمش: اعتراضات گسترده و طولانی به فساد دولتی و دخالت های ویرانگر و فرقه ای جمهوری اسلامی در عراق، معروف به انقلاب تشرین( پاییز ۲۰۱۹). در پی اعتراضات خونبار آبان ماه ۹۸ مردم عراق گفتند ما و ملت ایران گرفتار یک اژدها هستیم. ما بر دمش می کوبیم و ایرانیان بر سرش، کار ایرانیان دشوارتر است.                                                                  

*کشتار آبان ماه بیش از هزار و پانصد کشته( چهارصد زن و هفده نوجوان کشته)، چهارهزار نفر زخمی و بیش از دوازده هزار نفر  دستگیر شده، داشت.                                                                                                                        

۵/ دیماه/۱۳۹۸

چهلمین روز کشتار آبان ماه. جگرها پر خون، چشم ها تر لیک دل ها بی باک و پر امیدست.