در اکثر بیمه نامه های منازل مسکونی خطرات استانداردی توسط شرکتهای بیمه به خریداران بیمه(بیمه گذاران) ارایه می شود که عبارتند از: آتش سوزی/ صاعقه/ انفجار/سقوط اجسام از آسمان(قطعات منفصله از هواپیما- ماهوار- سنگهای آسمانی و موارد مشابه) /دود زدگی/برخورد هر جسم متحرک از قبیل اتومبیل با خانه/ خرابکاری بزهکارانه توسط اشخاص ثالث/ دزدی/ آبدیدگی (حاصل از باز ماندن شیرهای آب- شکستگی لوله های آب – برگشت آب فاضلاب). البته سیل در منازل مسکونی در زمره استثناء بوده ولی شرکتهای بیمه اخیرا با تغییر تعریف حقوقی آن می توانند در ۳ طبقه بندی متفاوت با حق بیمه اضافی آن را هم بیمه کنند/ طوفان و خسارات تگرگ و یخ زدگی اگر در ادامه طوفان ایجاد شده باشد/ مسئولیت مالک در قبال خسارات مالی و غرامات جانی به اشخاص ثالث تا سقف تعیین شده که معمولا ۱ میلیون دلار است.

در صورت تحقق هر یک از موارد یاد شده کلیه خسارات وارده به اموال و اثاثیه – ساختمان – اشجار- فنسهای (نرده) دور خانه قابل پرداخت است. اگر مسئولیت خرید بیمه منازل مسکونی با مالکین و مستاجرین آنان است ولی این مورد در خصوص آپارتمانهای مسکونی کاملا متفاوت است به این معنی که هیات مدیره آپارتمانهای مسکونی می بایستی بنا و تمامی قسمتهای مشاء را به نیابت از مالکین بیمه کنند و هر یک از صاحبین واحدهای مسکونی می بایستی هم برای اثاثیه خود بیمه بخرند و هم مسئولیت خود را در قبال همسایگان اگر باعث خسارت شوند تحت پوشش بیمه قرار دهند.

برای مثال اگر بر اثر آتش سوزی یا انفجار در آپارتمان خسارت به همسایگان سرایت کند آن موقع مالک آپارتمان قانونا مسئول است تا کلیه خسارات دیگران را تامین نماید.

از همین نقطه ممکن است مشکل ایجاد شود به این معنی که هیات مدیره برای صرفه جویی در پرداخت حق بیمه یا هر گونه محدودیت دیگر پوششهای بیمه ای را کافی خریداری نکند. برای نمونه اصطلاحا فرانشیز (در کانادا به دیداکتبل معروف است) را بیشتر از حد مجاز انتخاب کند که در این حالت بعد از تحقق ریسک و بروز خسارت مالکین می بایستی از منابع مالی خود آن سقف مالی را تامین کنند چون در تعهد شرکت بیمه نیست.

اخیرا در چند مورد در پرونده های خسارتی دیده شده که متاسفانه رقمش بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار بوده است. برای مقابله با این مساله خریداران بیمه d آپارتمانها می توانند پوشش بیمه جدیدی را خریداری کنند که اگر هیات مدیره بیمه کافی برای قسمتهای مشاء خریداری نکرده و یا سقف فرانشیز را بیشتر انتخاب کرده و سپس خسارت بروز نموده آن موقع از بیمه شخصی خود این گونه موارد تامین شود.

بجز این مورد یک پوشش بیمه دیگر هم در آپارتمانها وجود دارد که به ” اصلاح سازی و مرمت مستمر” معروف است و بسیار کارساز می باشد لذا توصیه می گردد که اگر در صدد خرید بیمه آپارتمان هستید حتما با پرداخت سالانه حدود ۱۰۰ دلار بیشتر این دو پوشش بیمه را خریداری نمایید تا در صورت خسارت همه جوانب قبلا پیش بینی شده باشد.

نکته بسیار مهم دیگر در تعقیب مساله یاد شده (خرید ناکافی پوشش بیمه ای توسط هیات مدیره آپارتمانها) آن است که اگر تعهد و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث تمام و کمال بررسی و خریداری نشود و شاهد بروز حادثه و سو شدن (تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن ) ساختمان باشیم آن موقع مجدد مالکین هر واحد مسکونی بایستی نسبت به درصد ی که مقامات قضایی ذیصلاح تعیین می کنند از منابع مالی خود غرامت را تامین کنند. در بیمه این حالت هم پیش بینی شده به این معنی که با پرداخت حدود ۵۰ دلار در سال (بستگی به تعهد مالی و مورد به مورد تعیین می شود) این پوشش “محاسبه- برآورد- پرداخت غرامت و خسارات” به بیمه نامه اضافه می شود.

تمامی نارضایتی ها از عملکرد سیستم بیمه از شرایط ناکافی است. پس ضروری است اگر اقدام به خرید بیمه می شود حتما پوششهای بیمه را تمام و کمال انتخاب نمود.

شاد و سلامت و سربلند باشید.

Unit Improvements and Betterments Coverage اصلاح سازی- مرمت مستمر و بهسازی

Loss Assessment Coverage محاسبه- برآورد- پرداخت غرامت و خسارات