ای. اف. موریتز(ملک الشعرای تورنتو)

ای.اف. موریتز

در آغاز می دانستیم

بسیاری در راه خواهند مرد.

با این همه، سفر شادی بخش بود.

آن گاه که خانه گزیدیم می دانستیم

بسیاری آن جا خواهند مرد. با این همه خانه را

دوست می داشتیم. همه مناظربیرون پنجره هایش را

“زیبایی” نامیدیم.

آن گاه که در جاده راهی شدیم،

در هر فرسنگ نوری دگرگونه بود.

در پس آن پنجره های خاموش چه بود

گاه با چشمانی خیره، چه مسرتی

در آن باغ های تقریبا خالی، چه صنایع ناشناخته ای

در کارخانه ها، چه پرندگانی در درختستان انبوه ؟

آن گاه که سحر به بالین مان آمد

یا دیر هنگام در آشپزخانه ی به هم ریخته ی

قدیمی میان ته مانده های غذا و بطری های خالی بیدار شدیم

آیا خاطرات مان شعله ورتر نشد؟— همان

زخم کهن ، با سوزشی نو، متغیر، بی تغییر.

هنگامی که می لرزیدیم در بر—چه بسیار— بیمارانی

که دوستشان می داشتیم و از آنان می هراسیدیم، آیا فرقی داشت؟

این که در راه باشد بی جایی برای

خواباندن شان، یا در اتاقی باشد

بی جایی دیگر برای بردن شان . . . آن گاه که گریزی از نظاره ی

نفس های رو به انقراض یا رها کردن شان و

رفتن به سر کار را نداشتیم. آن گاه که با خبر شدیم که بدون ما

مرده اند— آیا فرقی داشت؟ نه. هیچ فرقی نداشت.

جز این که دیدیم آن چه را که همواره در ظلمت

می دانستیم. شکست غایت نبود.

پیروزی هرگز غایت نبود. غایت اندیشه بود.

 بیوگرافی شاعر: ای. اف. موریتز شاعر، استاد، و محقق آمریکایی-کانادایی است که از سال ۱۹۷۵ در تورنتو زندگی می کند. موریتزدر حال حاضر استاد کرسی گلدرینگ در زمینه هنر و جامعه در دانشگاه ویکتوریا، دانشگاه تورنتو است.

موریتز بیش از بیست کتاب شعر نوشته است. او همچنین ترجمه هایی از شاعران اسپانیایی زبان انجام داده است که در کتاب های تالیف همسرش ترزا موریتز چاپ شده اند.

موریتز برنده و نامزد تعداد قابل توجهی از معتبرترین جایزه های شعری کانادا و جهان شده است.

در سال ۲۰۱۹ موریتز به عنوان ششمین ملک اشعرای شهر تورنتو برگزیده شد. او تا سه سال در این مقام باقی خواهد ماند.

بیوگرافی مترجم: بانو زن شاعر مهاجر ایرانی کانادایی در سال ۲۰۱۰ به تورنتو نقل مکان کرد. او از آن زمان دو کتاب شعر به انگلیسی[۱] منتشر کرده است که یکی از آن ها نامزد جایزه از سوی لیگ شاعران کانادایی شد. او در سال ۲۰۱۲ جلسات ماهانه شعر خوانی در داون تاون تورنتو راه اندازی کرد. “شب شعر” تورنتو تنها شب شعری است که زبان اصلی آن انگلیسی می باشد، هر چند شعرخوانی به همه زبان ها در آن مجاز است.

 Twitter: @Banoo.Zan


[۱] Songs of Exile, Guernica Editions & Letters to My Father, Piquant Press