نکته ها ۵۰

“مصاحبه خودم با خودم ” که من تازگی ها شروع کرده ام، دهان خیلی ها را آب انداخته است. احتمال دارد پس ازخواندن مصاحبه های من، خود شما هم تا به حال چندین مصاحبه با خودتان کرده باشید و صدایش را درنیاورده باشید؟!

یقین دارم اگرخبر این گونه مصاحبه ها  به گوش رهبران جهان برسد، آنها هم دست به کارشوند وسئوالاتی را که هیچ خبرنگاری ملاحظه کرده یا ترسیده ازآنها بپرسد ازخود پرسیده باشند.

بدیهی است مصاحبه ای که یک سیاستمدار با خودش می کند، با مصاحبه ای که من وشما با خودمان می کنیم، زمین تا آسمان فرق می کند.

ما درمصاحبه با خودمان، ازخودمان ایراد می گیریم و به خودمان هم صادقانه جواب می دهیم اما آنها اگرهم سئوال ناجوری به ذهن شان رسید که  ازخودشان بپرسند، راه های دررفتن از زیر جواب درست را هم بلدند.

تازه اگرقرارباشد خودشان ازخودشان سئوال کنند، عقل شان می رسد چه چیزی بپرسند که نه تنها حرفی از توی جواب شان درنیاید، که خیلی هم به نفع شان باشد!

کنترل شده سئوال می پرسند و کنترل شده و سانسورشده هم جواب می دهند. اگرهم ازسئوال خوششان  نیامد، سئوال بهتری می پرسند. قحطی سئوال که نیست…؟!

شاید رهبرایران که به طورمثال ۳۰ سال است با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده است، با خودش صد تا مصاحبه کرده باشد؟

و اگر این کار را کرده باشند، سئوالات مقرون به صرفه ای ازخود پرسیده اند. مثلا خیلی با احتیاط ازخودشان پرسیده اند:

-: جنابعالی که به تمام مسایل جهان آگاهید وبرای هرمشکلی راه حلی دارید، می دانید چرا وضع مردم ایران اینقدرخراب است؟

اما به محض رسیدن چنین سئوالی به ذهنشان، یادشان افتاده که سی سال است خودشان همه کاره مملکت هستند و مسئول وضع موجود. بنا براین فورا به خودشان پاسخ داده اند:

-:سوال خوبی نکردی آقای خبرنگار! شما خوب می دانید که ما با دشمنی مثل آمریکا طرفیم. بنا براین باید سئوالی را بپرسید که دشمن شاد کن نباشد. می توانی  بپرسی چرا برخی ازمردم ایران اززندگی ناراضی هستند؟

و لحظاتی بعد، با لحنی مهربانانه ازخودشان پرسیده اند:

-:فدایتان شوم، ممکن است بفرمائید چرا اکثریت مردم ایران با این همه نعمت و فرصتی که شما برایشان فراهم کرده اید بازهم ناراضی هستند؟

یقین دارم با طرح چنین سئوال دوستانه ای، به خودشان جواب داده اند:

-:آفرین، به این میگن سئوال! فقط اکثریتش را حذف کن وبپرس چرا چند نفری از زندگی ناراضی هستند تا جوابت را بدهم … و پس ازلحظائی پاسخ داده اند:

-: واما درپاسخ این که پرسیدی چرا چند نفری  با داشتن چنین زندگی خوبی که ما برایشان فراهم کرده ایم بازهم ناراضی هستند، باید بگویم که این سئوال بارها به فکرخود من هم رسیده است. ولی شما خبرنگارید، شما همه جورامکان تحقیق وبررسی درمورد کارشکنی های دشمنان ما را دارید و بنا براین شما باید دلیل نارضایتی آن چند نفررا جستجو کنید وبه ما  بگوئید تا برطرفش کنیم. آیا این کاررا کرده اید؟ می دانید چرا و اگر نمی دانید کوتاهی نکرده اید؟!

وبا این جواب زیرکانه ، نه تنها توپ را انداخته اند توی زمین خبرنگاره، که یک چیزی هم ازاو طلبکارشده اند.

درمصاحبه با خود،چون ریش وقیچی دست خود آدم است می شود ازخبرنگارپرسید:

-: اصلا شما چند تا ایرانی را می شناسید که ناراضی باشند؟

 وبا خنده به خود جواب داد:

کسانی را که  من می شناسم ودربیت رفت وآمد دارند، خیلی هم  راضی اند. شاید این که می گویند بسیاری ازمردم ناراضی هستند، شایعه باشد؟

وپاسخ خبرنگارهم چیزی دراین حد خواهد بود:

-: شک نکنید قربان که شایعه است وباید با تیتر درشت نوشت که شایعه است!

متاسفانه وقتی که من برای مصاحبه با خودم تعین کرده بودم تمام شد وتازه نرسیدم با خودم مصاحبه کنم.  اگرهم سروته مصاحبه را هم نیاورم وبرای خرید روزانه نروم، نه نارهار داریم و نه شام، بنا براین  با تشکربسیار ازخودم که برای این مصاحبه پربار وقت گرانبهایم را دراختیارخودم گذاشتم تشکرمی کنم وازروی مبل بلند می شوم!

مصاحبه با خودم را بعدها ودرفرصت های دیگرادامه خواهم داد چون راضی کننده است.اگرهم یک روزی خودم به خودم گفتم خیلی ازخود راضی هستی، جواب خواهم داد معلومه که ازخودم راضی هستم. مگردانشمندان نمی گویند مهم این است که انسان ازخودش راضی باشد؟ من ازخودم راضی ام، بد جوری هم راضی ام!

ترس ازکرونا

قربون شکلت، نزدیک ترنشو، من زن وبچه دارم!

حاج آقا سلام عرض شد!

امسال که عربستان به خاطرکرونا ازپذیرفتن متقاضیان خارجی حج عذرخواسته ودرحقیقت حاجی صادر نمی کند ، یاد کاری که آتاتورک کرد افتادم :

رهبر ترکیه دستور داد ازکسانی که می خواستند به مکه بروند ثبت نام کنند وپول بگیرند، بعد روز اعزام همه متقاضیان را جمع کرد دریک سالن و طی یک سخنرانی که از رادیو پخش می شد گفت من از مردم ترکیه خواهش می کنم از امروز به بعد به این حضرات بگویند حاجی! ولی من اجازه چنین سفری را نمی دهم و پول به دست آمده درترکیه را خرج مردم ترکیه می کنم نه مردم عربستان !

طرح ازدواج به زبان خوش !

بگذارید اول ازهمه به مجردها بگویم وحشت نکنید، “ازدواج اجباری” که درفضای مجازی داغ شده ، طرحی است که حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج به نمایندگان مجلس داده است وهنوزتصویب نشده. اما باید اضافه کنم که خیلی هم خوشحال نباشید چون درمملکتی که درآن خیلی چیزها شوخی شوخی اجباری شده، بعید نیست طرح ازدواج اجباری نیز دیریا زود تصویب شود .این را هم یقینأ می دانید که خیلی از طرح ها عجیب وغریب اول شوخی شوخی وبه صورت آزمایشی مطرح می شود  تا ترس مردم بریزد و درباره اش حرف بزنند و جوک بسازند و بعد عملی اش کنند .

درچنین صورتی خداوکیلی وتا دیرنشده، ازدواج به زبان خوش، بهترازازدواج اجباری نیست؟!

اگرجنابعالی که مجردید وهنوز۲۸ سالتان نشده، خودتان به زبان خوش ازدواج کنید بهتر نیست تا اینکه یک روزبعد ازظهر دوتا پلیس درخانه تان را بزنند، زیربغل تان را بگیرند و ببرندتان به خانه ای که دختردم بخت خانه را سرسفره عقد نشانده اند وشروع کنند به خواندن ترانه قدیمی :
بگو بعله، بگوبعله، عروس خانم بگو بعله …
این را اضافه کنم که هنوزمعلوم نیست طرح بارداری اجباری هم مد نظرپیشنهاد دهنده هست یا نه،اما با توجه به طرح افزایش جمعیت که مورد علاقه رهبرایران است، بعید نیست بلافاصله بعد ازتصویب طرح ازدواج اجباری، طرح بارداری اجباری هم به تصویب برسد. کاردولت شوخی بردارنیست !

درطرح حجت الاسلام آمده است که اگرکسی تا سن ۲۸ سالگی ازدواج نکرد ، باید یک چهارم درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و گرچه مشخص نشده اما بدیهی است  برای جوانان بیکار که هر چه می گردند کاری پیدا نمی کنند، اول یک کار اجباری جورمی کنند و بعد یک چهارم حقوقش را به عنوان مالیات برمی دارند !

اگرلب ودهن قشنگی دارید… 

بازگشت پیروزمندانه کرونا وشیوع مجدد آن دربسیاری ازکشورها ازجمله ایران، دانشمندان را به فکر انداخته است. زنان ایران که هیچ، آنها که ناچارند سروکله خود را حسابی بپوشانند ولی زنان خارجی چی؟ چقدرمی شود زیبائی های خدا داد را پنهان کرد؟

طراحان برای خانم هائی که لب ودهان قشنگی دارند ودل شان نمی آید حسرت تماشای آن را به دل آقایان بگذارند، ماسکی اختراع کرده اند که وسطش تلویزیون دارد. البته تلویزیون راستی راستی که نه، یک تیکه طلق وسط ماسکه دوخته اند که لبخند نماست وتماشاچی! خیال می کند دارد تلویزیون تماشا می کند .
بدیهی است که با این ماسک می شود جوان های چشم چران را فریب داد اما ویروس کرونا گول این لوس بازی ها را نمی خورد  !

درنمازم خم ابروی تو با یاد آمد…!

آقایان سرنمازند اما شیطان همان دوروبرها مشغول شیطنت کردن است. بنا براین  یک پرده بین نمازگزاران زن ومرد، ضرر نداره !

کلاهبرداری درروزروشن!

بالاخره یکی ازکلاهبردارانی که روز روشن کلاه مردم را برمی داشت، شناسائی شد !

سالها گفتند کنار هم باشید وپشت هم را داشته باشید، آخرش کارمان به اینجا کشید که دنیا دارد می بیند.

حالا که می گویند از هم فاصله بگیرید که دیگر خدا بدادمان برسد.

——————————–

صدا و سیما در دهه گذشته ۸۶۰ اعتراف اجباری پخش کرده است” دویچه وله

ولی خدائیش کسی را مجبورنکرده اند که بنشیند جلوی تلویزیون و این اعترافات را گوش کند. اینش خیلی خوبه !

——————————–

عادت کرده ایم ….

عادت کرده ایم صبح که لپ تاپمان را روشن کردیم، بخوانیم وبشنویم که آمریکا فلان جا یا فلان چیز ایران را تحریم کرد و…
و ظهرآقای روحانی بیاید درتلویزیون وبگوید از وقتی آمریکا فلان جا و فلان چیز ایران را تحریم کرده، چقدروضع فلان جا وفلان چیزایران بهترشده !