آکادمی علوم و هنرهای سینمایی «اسکار» اسامی اعضای جدید خود را در شاخه‌های مختلف هنری اعلام کرد.

به گزارش سایت هنری «ورایتی»، آکادمی امسال از ۸۱۹ نفر برای عضویت در این انجمن سینمایی دعوت کرده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود.


اعضای جدید ایرانی دعوت‌شده برای عضویت در آکادمی اسکار: (از راست) ستار اورکی، علی عباسی، سمیرا مخملباف، نرگس آبیار، و الهام شاکری‌فر

در این فهرست تعدادی از سینماگران ایرانی نیز حضور دارند و‌ پس از پذیرش دعوت، عضو رسمی آکادمی علوم ‌و هنرهای سینمایی خواهند بود.

ستار اورکی (آهنگساز)، علی عباسی (کارگردان ایرانی- دانمارکی)، سمیرا مخملباف (کارگردان)، نرگس آبیار (نویسنده)، و الهام شاکری‌فر (مستندساز)، اعضای جدید ایرانی آکادمی اسکار هستند.

در صورت پذیرش دعوت آکادمی از سوی تمامی سینماگران، تعداد اعضای آن به ۹۴۱۲ نفر افزایش خواهد یافت.

از میان اعضای جدید، ۴۵ درصد زن و ۳۶ درصد از اقلیت‌های نژادی (غیرسفیدپوست) هستند، و حدود ۴۹ درصد نیز غیرآمریکایی هستند و از ۶۸ کشور جهان انتخاب شده اند.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به دنبال انتقادات گسترده ای که در سال‌های اخیر درباره ترکیب اعضای آن  مطرح شده است، تلاش می کند تا تنوع بیشتری در گزینه های خود داشته باشد.

به همین دلیل از سال ۲۰۱۶ تاکنون، تعداد سینماگران زن و اقلیت های نژادی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و هر سال از سینماگران بیشتری برای عضویت در آکادمی دعوت می‌شود. 

از نکات جالب توجه فهرست امسال، دعوت از ۱۲ نفر از عوامل فیلم کره‌ای «انگل» در شاخه های مختلف است که در مراسم گذشته اسکار، اکثر جوایز اصلی را تصاحب کرد.

صدای امریکا