یک عضو شورای شهر تهران با اشاره به وجود انبار نفت در محله شهران در شمال غرب تهران، آن را یک بمب ساعتی توصیف کرد که ممکن است «فاجعه‌ای دهشتناک‌تر از انفجار بیروت» برای تهران به بار آورد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، انبار نفت شهران را فقط یک نمونه از تأسیسات پرخطر در بافت مسکونی شهر عنوان کرد و گفت این انبار نفت «با مخازنی غول‌پیکر درست در بطن بافت مسکونی شمال غرب تهران و بر روی گسل زلزله مشا بنا شده است».

آقای فراهانی مشکل دیگر این انباربزرگ نفت را بارگیری روزانه حدود ۳۰۰ تانکر از ابرمخازن آن عنوان کرد که برای ورود به بزرگراه باید از داخل خیابان‌های مسکونی با شیب تند بگذرند و خطر واژگونی آن‌ها روزانه ۳۰۰ بار در شهران وجود دارد.

به‌گفته این عضو شورای شهر، «مطالبه خروج انبارهای مواد شیمیایی از شهرها همچون خروج انبار نفت از شهران، امروز نه یک‌مطالبه محلی بلکه مطالبه‌ای ملی است.»

ساخت انبار نفت شهران به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد ‌که در آن زمان بیایانی در حاشیه حریم تهران بود و امروزه در پی توسعه شهر تهران، به‌گفته آقای فراهانی، «درست در وسط بافت مسکونی قرار دارد و صدها خانه عمودی با یکی از مهم‌ترین مراکز تأمین سوخت پایتخت همسایه شده‌اند».

در انفجار عظیمی که روز ۱۴ مرداد در بندر بیروت رخ داد، دست کم ۱۳۷ نفر کشته و بیش از ۵۰۰۰ نفر زخمی شدند.

رادیو فردا