محمد رحیمیان

روبروی آینه که بایستیم باید گاه زمانی را صرف کنیم. می پرسید برای چه؟ برای دیدن رد پای عمری که زیر چشمانمان جا مانده. روزهای پایانی سال ۲۰۱۰ میلادی را پشت سر می گذاریم. شاید این بهانه ای باشد برای مرور آنچه به سرعت برق گذشت. احتمالا اولین چیزی که بیان می کنیم فشار کاری و خستگی است. گاه احساس می کنیم چون عروسک هایی کوکی برای فردا کاری مشخص پیش رو داریم. اهمیت خودمان از دیدگاه سلامتی بارها فراموشمان شده و می توان گفت خیلی از ما حتی یک بار در آینه به وجود تغییر یافته مان نگاه نکرده ایم. دوستی می گفت من فقط صبح ها صورتم را شسته و شانه ای بی تفاوت به موها زده و روانه کار می شوم. این به معنای بی تفاوتی به ظاهر نیست، بلکه حکایت از خستگی روحی و جسمی افرادی است که زیر فشارهای مختلف، خود را فراموش کرده اند.

سالی دیگر آغاز می شود. تعداد زیادی از ما در کارنامه مان مطلبی جز نوشتن تکرار دیروز نداریم. اینجا کشوری است که جوانان می توانند با درایت و هوشمندی پله های ترقی را طی کنند. اما نسل پشت سر آنها متاسفانه در این مسیر له می شوند. زنان و مردانی با تحصیلات عالی که در کاری مغایر با آنچه مدرکش را در کشوی میزشان نگهداری می کنند مشغول می باشند و این شاید دلیلی نه کافی که تاثیرگذار در فراموشی شخصی اینگونه افراد است.

یکبار در ابتدای سال جدید، از خودتان برای خود بنویسید. اینکه در طول سال گذشته چقدر برای دیگران مفید بوده اید؟ اگر در این مسیر زیبا، شما خودتان را فراموش کرده اید خیلی احساس شادی نخواهید کرد. چرا که ما، مجموعه ای از خود و دیگران است و کسی می تواند دیگران را دوست داشته باشد که خود را هم دوست بدارد.

اگر تا امروز به خود فکر نکرده اید، وقتی را برای خود بگذارید. در آغاز سال جدید برنامه ای برای خود بنویسید. برنامه ای که در آن سرمایه گذاری برای فردایتان، بسته به توانایی امروز شما نوشته شود. هرگز فکر نکنید برای داشتن آینده ای مطمئن نیازمند پول زیادی هستید.

شما می توانید برای فرزندان، نوه ها و یا دیگر عزیزان خود به جای خرید هدیه گران قیمت، با گرفتن حساب RESP و RSP، آینده آنان را از جهت مالی و تحصیلی تضمین نموده و همچنین مشوق آنها در برنامه ریزی برای آینده شان باشید. شما می توانید با گرفتن بیمه ای در خصوص بیماری های سخت، در صورت ابتلاء به بیماری، تبعات حاصل از فشارهای مالی را به صفر برسانید. شما می توانید با داشتن بیمه ای در خصوص ناتوانی جسمی، اگر هر مشکلی توان کار کردن را از شما سلب نماید، بدون نگرانی از هزینه های درمان و تعهدات روزمره تان، به درمان خود بپردازید. شما می توانید با اخذ بیمه عمر، آینده عزیزانتان را از لحاظ مالی تامین نمایید. سال نو در پیش است. برای سال جدید چه تدبیری اندیشیده اید؟

فراموش نکنید برای داشتن خیالی آسوده در زمانی که می تواند لحظه ای دیگر تغییر کند، فردا می تواند دیر باشد.

 در سرمای زمستان، دلگرم آینده ای باشید که امروز رقم می زنید. 

 

 

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbime