اگر چه قوانین اجرایی شرکتهای بیمه و رقبای شرکت اوبر (شرکتهای تاکسیرانی) در ابتدای کار مخالف سرسخت فعالیت اوبر بودند ولی با مقاومت آن شرکت و البته نیاز مصرف کنندگان به مرور موانع اجرایی و قانون گذاری از پیش پای شرکت اوبر برداشته شد و همه متفق القول شدند که بایستی به این نیاز پاسخ مثبت بدهند. در این میان در بخش بیمه اولین شرکتی که حاضر شد پوشش بیمه ای به رانندگان اوبر(حمل مسافر) ارایه کند شرکت بیمه آویوا بود و بعد از آن شرکت معظم بیمه اینتکت مستقیما با شرکت حمل مسافر اوبر وارد مذاکره شد و به ایشان بیمه کامرشیال ( تجاری) تا سقف ۵ میلیون دلار ارایه نمود و از آن به بعد بقیه شرکتهای بیمه حالت استثناء برای رانندگانی که به فعالیت اوبر اشتغال داشتند را از روی بیمه نامه ها ی شخصی ایشان برداشتند و با این کار همراهی خود را با بقیه صنعت بیمه اعلام کردند.

با ورود شرکت اوبر فود که به ارایه خدمات حمل و نقل غذا برای سفارش دهندگان اشتغال دارد نیاز بیمه این گونه وسایل نیز بسیار مطرح شد. از این مرحله به بعد همه دست اندرکاران صنعت بیمه به دنبال راهی برای پوشش مناسب بیمه بودند تا اینکه اخیرا شرکت بیمه “اکانمیکال ” طرح جامعی را برای همه فعالیتهای شرکت اوبر طراحی کرده و از اول سبتامبر ۲۰۲۰ به استانهای “کبک”- “نوااسکوشیا ” – “آلبرتا ” و ” انتاریو ” ارایه می کند.

آقای” روان ساندرز ” مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه مزبور در نشست خبری که به همین منظور اختصاص داده شده بود از هماهنگ نمودن سیستمها و شبکه های کامپیوتری شرکت اوبر و اکانمیکال خبر داد و در ادامه اذعان داشت که این همگونی به هر دو ارگان در هر لحظه اجازه می دهد تا از وضعیت راننده اوبر و منطقه جغرافیایی و فعالیت وی مطلع باشند و از این رو محاسبه حق بیمه بسیار روان و منصفانه خواهد بود.

در این نشست آقای ” گاس فولدنر” مدیر ریسک و بیمه اوبر هم اعلام خشنودی نمود که این همکاری قرار است بزودی شروع شود و آن را به فال نیک گرفت و به همه طرفین ذینفع از جمله مسافرین- رانندگان و سفارش دهندگان غذا تبریک گفت.

در خاتمه این جلسه مطبوعاتی/ خبری شرکت کنندگان با اتکاء به نرم افزارهایی که در اختیار مدعوین و خبرنگاران قرار داده شده بود قادر شدند از حالات شبیه سازی شده دیدن کنند و با مواردی که برای هر سناریو پیش بینی شده خود در فضای مجازی مطلع گردند.

در شش ماهه گذشته با وجود ” کوید ۱۹ ” شرکتهای بیمه نیزمتحمل ضرر و زیانهای بیشماری شدند ولی چنین به نظر میرسد که بیکار ننشستند و در پی بازارهای بالقوه جدید بودند و در این زمینه موفق هم شدند.

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما خوانندگان عزیز.

farsadi.associates@gmail.com