نکته ها/ ۵۶

شرفیابی به حضور روسای جمهوردرهمه جای دنیا تشریفاتی خاص دارد.

توی آمریکا میگن یه روزقبلش یک معلم انگیسی می آید انگلیسی حرف زدن طرف را کتبا! امتحان می کند، زیرغلط های املائی وانشائی کسی را که قراراست به حضورترامپ برسد، با مداد قرمزخط می کشد ومی گوید برو پنجاه دفعه ازروش بنویس وبیا ببینم چیکارمی تونم برات بکنم .

درروسیه به فردی که درانتظارملاقات است می گویند توهمینطورمرتب تعظیم کن و دولا وراست بشو. هم یه ورزشه واسه کمرت، هم اینکه وقتی پوتین آمد دیگه توی تعظیم کردن ناشی بازی درنمیاری و آبروی خودت وکشورت را نمی بری!

در چین چون می دانند کسی به این سادگی ها زبان چینی یاد نمی گیرد، می گویند فقط تعظیم کنی و کله تو تکون بدی کافیه. بقیه اش را ما در قرارداد چهل ساله ای که معمولا با کشورها می نویسیم یادداشت می کنیم وتو هم مثل ایرانی ها فقط امضا می کنی ومثل بیرون رفتن ازامامزاده ،عقب عقب ازدرمیری بیرون!

درایران تا وقتی کرونا نیامده بود، به ملاقاتی مقداری عربی یاد می دادند تا ازجملاتی که آقای روحانی قبل ازشروع سخنرانی می گوید حیرت نکند و تا اندازه ای گوشی دستش بیاید که کجا آمده است وبا کی طرف است.

ازوقتی کرونا شایع شده علاوه برآموزش های قبلی، یک نوار قرمزهم روی قالی می چسبانند وبه طرف می گویند پاتوبذاری اونورخط، بدبختی!

وملاقات کننده، ضمن اینکه مواظب است پایش را روی خط نگذارد وبرای خودش وکشورش مسئله نسازد، همینطور تکرارمی کند: اهلا و سهلا، اهلا وسهلا و آخر سردستش را می گذارد به سینه اش و یک مخلصیم هم چاشنی سخنانش می کند با این امید که همه چیزختم بخیرشود!

ما بخند، اونها بخند …، مردم دنیا بخند…!

این موش وگربه بازی بین مردم ایران ومسئولان کشور، واقعن دیدنی و شنیدنی ست .

مسئولین هرچی به دهنشان می رسد می گویند وچون صدائی ازکسی درنمی آید، توی دل شون ریزریزوبه قول معروف نخودی می خندند ومی گویند خدا را شکرهیشکی هیچی حالش نشد !

مردم هم زبل، وارد، سرد وگرم چشیده، وختم روزگار، خودشان را می زنند به کوچه علی چپ ، می شنوند، زیردندونی می خندند ومی گویند …شما بفرمائید قربان، ما هم کریم وهم کور، چیزی هم حالیمون نیست !

همین آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزیمون فرموده اند:  نام ۲۵۰ نفر را به قوه قضائیه داده ایم که کارتن خواب هستند،  ازآنها سوء استفاده شده و۲۷ میلیارد دلار ارز بنام شان صادرشده وبرنگشته …

ویکی ازایشان نپرسیده وقتی ارز را می دادید نمی دانستید طرف کارتن خوابه؟ حالا که پول ها را برداشته و در رفته متوجه شدید کارتن خواب بوده …؟

یعنی هرکس شناسنامه اش را آورد وگفت یک میلیارد دلار ارزمیخوام، می گوئید بفرمائید تو دم دربده؟

احتمالن نمایشنامه به این شکل اجرا می شود که کارتن خوابه میره حمام، خودش را تروتمیز می کنه، بعد پورشه کارتن خواب بغل دستی اش را قرض میکنه، جلوی بانک، ترمزمی کنه، به نگهبان بانک میگه پسرمواظب ماشین من باش تا برگردم .

مستخدم تعظیمی می کند، جناب کارتن خواب تشریف می برند جلوی گیشه، شناسنامه اش را درازمی کنه جلوی صندوقدار، میگه یک میلیارد یورو ارز ارزان لازم دارم سریع لطفن، ماشینم را بد جائی پارک کرده ام …

کارمند بانک هول هولکی هرچی ارز خارجی توی دست وبالش هست می ریزد توی چمدانی که ازقبل برای چنین مواردی آماده کرده، دو دستی تقدیم می کند . جناب کارتن خواب، ارز را می گیرد، دستی برای صندوقدار تکان می دهد وآرام وبا لبخند ازصحنه خارج می شود…!

بالارفتیم ماست بود، پائین اومدیم دوغ بود ، قصه ما دروغ بود !

آموزش یک ضرب المثل

آقای روحانی برای اینکه ضرب المثل کنار گود میشینه ومیگه لنگش کن را به مردم آموزش بدهد، خودش نشست دردفترشیک وپیک ریاست جمهوری، زنگ مدارس را به صدا درآورد وگفت بچه ها بدون نگرانی ازکرونا بروند درس شان را بخوانند!

البته چند روز بعدش یک عقب نشینی قهرمانانه هم کرد وگفت ایران یک کشورآزاده، هرکی دلش خواست بره مدرسه، بره، وهرکی نخواست بره، نره!

مدرسه نمایشی!

چندتا دانش آموز وچهل ناخبرنگاردریک مدرسه نمایشی تروتمیز!

پیرمرد و پیرزنی که تقریبا روبروی خانه ما زندگی می کنند، هیچ روزی زودترازساعت یازده ازخانه بیرون نمی آیند. فقط یکشنبه هاست که درست ساعت هفت صبح با صدای ماشین کهنه شان ازخواب بیدارمی شویم. امروزیک ربع به هفت بود که حرکت کردند.

فکرمی کنم جزء اولین مومنینی هستند که به کلیسای محل می روند ویقین دارم با این دید صبح زود می روند که تا خدا سرش شلوغ نشده وهرکسی یک چیزی نخواسته، لیست خواستهایشان را جلوی رویش بگذراند!

خود من هم هروقت قراراست دکتربروم، صبح زود می روم که تا دکتر ازدست آه وناله بیماران خسته و بی حوصله نشده به دادم برسد. البته هیچوقت هم داد نمی زنم ها… ، یواش وشمرده شمرده میگم که چه مرضمه !

روزبه روز، آگاهتر!

قدیما کی عقلمان می رسید که اگر با لباس بریم توی دریا، خرج وزحمت لباس شستن ازروی دوشمان برداشته میشه؟!


این قصه همیشه قهرمان داشت، نداشت؟

مدّاح وگدا وروضه خوان داشت، نداشت؟

اینقدرنگوکرب وبلا آب نداشت

ای شیخ ، برای تو که نان داشت! نداشت؟

ایرج میرزا


خوشبختانه از رو برو  نیستیم، همچنان نشسته ایم تا دستی ازغیب برون آید وکاری بکند!

———————————————————————————–

بیداری اسلامی وقتی حاصل می شود که همسرت با بوسه ازخواب بیدارت کند وبگوید عزیزم پاشو نمازت را بخوان!

ایران بزودی یک خودروی ” چینی ” تولید می کند. خودروئی که نه شکستنی است ونه بند زدنی!

——————————————————————————————

اگردراینترنت دنبال خبرخوش می گردید، دزد ناشی ای هستید که به کاهدان زده اید!

————————————————————————————–

بگو و بخند، توصیف رابطه امروز ایرانی ها و روحانی ست. او می گوید ومردم می خندند!

———————————————————————————–

ازگوگل پرسیدم حسرت یعنی چی؟

جواب داد یک نوع خوراکی است که معمولا ایرانی ها می خورند.

لعنتی ها ازهمه خورد وخوراک های ما هم با خبرند!

——————————————————————————-

روحانی: وضع ما ازهمه دنیا بهتراست.

انصافن هیچ رئیس جمهوری دردنیا با این صراحت ازوضع مالی خودش سخن نگفته!

———————————————————————————

شرکت هواپیما سازی بوئینگ دست آورد جدیدی را رو کرده وگفته است که برای ضدعفونی کردن هواپیما هایش از نورفرابنفش استفاده می کند

ما ملت از کلید و رنگ بنفش خاطره خوشی نداریم، ایشالا این فرا بنفش، غیر از آن بنفشی باشد که ما می شناسیم و تجربه اش کرده ایم!

————————————————————————————————————-

روحانی: انظباط دانش آموزان باید شبیه پادگان ها باشد.

دانش آموز: جناب سروان اجازه، اون دختره، اون ته، کتابش را نگاه نمی کنه!

————————————————————————–

با این کشت وکشتاروبگیروببند، بِلا روس دارد برای مردمش بَلا روس می شود!

—————————————————————————-