«وقتی چیزی را که با خودت زمزمه می‌کنی بلند بگویی، اولین کسی که جا می‌خورد، خودت هستی.»

گربه‌ها تصمیم نمی‌گیرند آخرین مجموعه داستان ناتاشا امیری داستان‌نویس معاصر است. نویسنده‌ای که غزاله علیزاده پای او را به عرصۀ ادبیات داستانی باز کرد.

او در این مجموعه، نگاهی رئالیستی به زندگی اجتماعی معاصر دارد و تصویرهایی را از فضای شهری جامعه و زنانگی به نمایش می‌گذارد و از طنز هم غافل نیست. صریح بودن جزو ویژگی‌های داستان‌نویسی نویسنده محسوب می‌شود؛ ویژگی‌ای که عاری از هرگونه شعارزدگی و با ایجاز کلام همراه است.

گربه ها تصمیم نمی‌گیرند، ناتاشا امیری، نشر ثالث، چاپ اول ۱۳۹۹، ۱۱۶ صفحه، ۲۲۰۰۰ تومان