رافائل ای. لوپز- کورو، روانکاوی مجرب است که سالها در تورنتو- کانادا به درمان بیماران اشتغال داشته است و تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه روانکاوی به چاپ رسانده است. ایده های طرح شده در “کتاب زن درون – نوشتاری روانکاوانه درباب زنانگی” بر اساس مفاهیم روانکاوی و تجربیات او در درمان بیمارانش شکل گرفته است. این کتاب تاکنون به زبانهای انگلیسی ، اسپانیایی، ژاپنی، و فارسی منتشر شده است.

 نویسنده در کتاب “زن درون” به بررسی ای عمیق و انسان شناسانه  در مفهوم زن و زنانگی و تغییر و تحولات آن در مسیر تاریخ می پردازد. در این گذرگاه، نویسنده نگاهی به مقوله پیدایش مذاهب از دیدگاهی روانکاوانه و نقش مذاهب در شکل گیری گرایشی یکسو نگرانه، مرد برتر پندارانه،  و یا به تعبیر نویسنده آلت مدارانه در تاریخ بشر دارد.

تبعیض جنسیتی و تنزل مرتبه زن و زنانگی در طول تاریخ در تمامی جوامع انسانی و در همه فرهنگها و مذاهب متداول بوده است و هنوز هم با درجاتی متفاوت در جوامع امروز رایج و قابل مشاهده است. این فرا گیری و تعمیم جهانی و تاریخی دلالت بر این مطلب  دارد که باید علتی فراتر از یک مذهب،  فرهنگ، و یا  دیدگاه خاص در شکل گیری این تحقیر و تبعیض جنسیتی نقش داشته باشد، چیزی که حتی زنان را به همدستی و همصدایی با آن وا داشته است،  چیزی که باید از حسی عمیق و درونی در انسان نشات گرفته باشد. رافائل لوپز کورو در این کتاب به کنکاش در این هسته اصلی و درونی انسان  می پردازد.

نویسنده تحول تاریخی زن را از زمان پیدایش انسان تا هم اکنون، به سه مرحله اساسی تقسیم می کند. مرحله اول مرحله ای است که زن از دنده چپ مرد آفریده شده است،  مسبب رانده شدن او از بهشت و گم شدن بهشت ابدیش شناخته می شود، دسیسه چینی و توطئه گری شاخصه وجودی اوست، و اندام فریبنده و شیطانی او مرد را همواره به گناه آلوده است؛ تعابیری که زن را نیز با احساس گناه پر کرده است و موجب شده است که او با انتخاب  رفتاری مازوخیستی به تطهیر خود بپردازد. رفتاری که  در طی قرنها به اشتباه خصیصه ذاتی زنان پنداشته شده است.

مرحله دوم مرحله ای است که زن از تعریف بدوی زنانگی فاصله گرفته، صفت دسیسه چینی و توطئه گری را وانهاده است و از آزادی های فردی و جنسی برخوردار شده است، ولی ناخرسند از زنانگی خود به رقابت با مرد می پردازد و رهایی خود را در همانند شدن بیشتر با مردان  جستجو می کند. آنچه که در برخی از جنبش های فمینیستی دیده می شود آنجا که رفتار مردانه رفتاری ایده آل شمرده می شود و حمله به زنانگی و اندام او تشویق می شود تا زن هر چه بیشتر مشابه مردان شود.همه جوامع در حال حاضر بنا به موقعیت  فرهنگی خاص خود در یکی از دو مرحله تحول تاریخی زن، اشاره شده در بالا،  قرار می گیرد. 

مرحله سوم، اما،  مرحله ای است که زن زنانگی را در خود تحسین می کند و در عین آنکه به تفاوتها و ویژگی های منحصر بفرد خود باور دارد خود را هم شان و هم رتبه همتای مردش می داند.  در این مرحله است که زن نه تنها خود به رشد و کمال می رسد بلکه در این رهگذر به رشد و تکامل مرد نیز کمک می کند. رشد و کمالی که زن و مرد را قادر می سازد که بهشت افسانه ای گمشده خود را بر روی زمین و با آگاهی و بصیرت شکل دهند.

از دیدگاه نویسنده بشر برای دست یافتن به این مرحله مسیری پر پیچ و خم و طولانی و شاید قرنهایی را پیش رو دارد، مسیری که کوشش و همراهی هر دو یعنی هم زن و هم مرد را می طلبد.

رافائل لوپز – کورو کنکاش خود را از افسانه آدم و حوا که افسانه ای شناخته شده و رایج در بسیاری از فرهنگهای دوران باستان و ادیان است شروع می کند. افسانه ای که یکی از کهن ترین شواهد تاریخی ازاولین مناسبات عاطفی و اجتماعی زن و مرد در دوران بدوی را بدست می دهد  و بیان کننده ادراک آنها از جایگاه یکدیگر است. افسانه ای که برای سده ها اندیشه انسان را در تاریکی فرو برده است و حتی هنوز هم بعد از گذشت بیست و یک قرن از لابلای کتابهای مذهبی سرک می کشد و در لایه های زیرین فکری ما حضور دارد.

مفهوم زنانگی در اکثر جوامع در حال توسعه و توسعه یافته  در دو سطح قابل مشاهده است مطلبی که به روشنی تناقضات ذهنی انسان را در این زمینه آشکار می کند. مثلا در جامعه ای مانند ایران، حداقل در شهرهای بزرگ زنان بظاهر از آزادی های نسبی ای برخوردار شده اند، پا به پای مردان کار می کنند، مسائل اقتصادی خود را کنترل می کنند، می توانند مجرد زندگی کنند و مجرد بمانند و از آزادی های جنسی خود بهره مند شوند. ولی در سطح دیگر در لایه های زیرین فکری،  زن همچنان جنس دوم دیده می شود، قابل تحقیر، انکار شدن، نادیده گرفته شدن واندام او قابل تعرض و تملک شمرده می شود. برای درک بیشتر این لایه های پنهان  فقط لازم است به کنش و واکنش های رفتاری زن و مرد در بافت خانوادگی رایج در فرهنگ ما، حتی خانواده های بظاهر روشنفکر نگاهی داشته باشیم. و اما در میان جوامع توسعه یافته هم تبعیضات جنسیتی در سطح زیرین آن در جریان است که از حوصله این نوشتار خارج است  ولی کافی است به واضح ترین نمود خارجی آن یعنی نابرابری جنسیتی در پرداخت حقوق  زن و مرد در همین کشوری که زندگی می کنیم اشاره کرد. 

رافائل لوپز کورو در این کتاب با استدلال به شواهد تاریخی به جستجو در اعماق ذهن خود آگاه و ناخوداگاه زن و مرد دست می زند و به زنانگی و تعبیر آن در ذهن انسان می پردازد، کنکاشی که ضرورتا  نگاهی روانکاوانه را می طلبد تا به نطفه پنهان این رفتارمتناقض در عمق وجود انسان دست یابد.  این تناقض رفتاری از پیچید گی های تناقضی احساسی  نشات می گیرد که نمود های ساده و معمول آن را می شود در برخورد روشنفکرانه یک مرد که  زن را هم طراز و هم رتبه خود می شمارد ولی در اعماق وجودش احساس خشم و انتقام و پست شمردن زن آرام اش نمی گذارد. و آنجایی که حس ناخودآگاه کمبودی عمیق زن را از درون می آزارد، از  دستیابی او به خود باوری ممانعت می کند و در عین حال که همانند مردان بودن را در چشم او ایده ال جلوه می دهد، به احساسات وابستگی و خشم اونسبت به  مرد دامن می زند، احساساتی که در ایده آل پنداشتن پدر و برادر و خشم علیه دیگر مردان زندگی او تجلی می یابد. 

هسته اصلی بحث نویسنده حول محور زن و زنانگی شکل می گیرد ولی کتاب چنان که ممکن است از ظاهر آن بر آید یک کتاب فمینیستی نیست. زنانگی هرگز فقط مربوط به زنان نبوده است. زنانگی در پنهان ترین هسته ذهنی و عاطفی هم  زن و هم مرد جای گرفته است. همه ما اعم از زن و مرد در اندام یک زن شکل گرفته ایم، روزی عضوی از اعضای بدن او بوده ایم، در زمان تولد از اندام یک زن به بیرون رانده شده ایم و در دوران شیرخوارگی به اندام یک زن متصل مانده ایم پس زنانگی همواره و در طول زندگی چیزی غیر قابل تفکیک از ذهن مرد و زن هست. آنچه که این اثر را منحصر بفرد و ویژه می سازد پرداختن نویسنده به فیزیولوژی و توانایی مادری در زن و تاثیرات آن بر زن و مرد است که عمده مناسبات روانی و عاطفی و در نتیجه رفتاری آنها را در طول تاریخ شکل داده است.

این کتاب اخیرا توسط انتشارات مهری در لندن – انگلیس به چاپ رسیده است. برای خرید کتاب  می توانید به سایت

www.mehripublication.com مراجعه کنید، و اگر در تورنتو زندگی می کنید می توانید آپشن pick up را انتخاب کرده و کتاب را از کتاب سرای بامداد بدون هزینه delivery دریافت نمایید.

 فرشته مجیدیانی  –روان درمانگر با گرایش روان پویشی

Registered Psychotherapist (Qualifying)

torontopsychotherapygroup.com