معمولا در اکثر موارد نارضایتی از صنعت بیمه از زمانی شروع می شود که خسارتی به وقوع می پیوندد و بیمه گذار (خریدار بیمه) درمی یابد که مبلغ خسارت واقعی با نظر کارشناس ارزیاب متفاوت است یا به عبارت درست تر مفاهیم حقوقی بیمه در زمان عقد قرارداد به زبان ساده برای خریدار بیمه بیان نشده است که دریابد همیشه حق بیمه کمتر نمی تواند حقوق حقه وی را حفظ کند پس اولویت با درست بیمه نمودن مال به ارزش واقعی است.

در بیمه آتش سوزی و مسئولیت منازل مسکونی تقریبا همه چیز روشن است چرا که در اکثر قریب به اتفاق موارد بنا به قیمت جایگزینی (بازسازی) بیمه است و اگر اتفاقی بیافتد و خسارتی به بنا وارد شود از مصالح نو به جای کهنه قبلی استفاده می شود و هیچ استهلاکی هم کسرنمی گردد.

جهت اطلاع در حال حاضر ساخت هر “اسکوئر فیت ” برای خانه ای با عمر ۱۰ سال و بنای معمولی خوب چیزی حدود ۲۵۰ دلار محاسبه می شود اگر خانه کمی لوکس تر باشد این مبلغ به ۳۲۵ دلار برای هر “اسکوئر فیت ” افزایش می یابد . اگر چه بایستی این موضوع را هم به خاطر داشت که خانه های لوکس که از امکانات ویژه ای برخوردارند می توانند ۵۰۰  دلار به بالا هم بیمه گردند (برای خانه های ۲ طبقه ارزش زیرزمین به روش دیگری محاسبه می شود که معمولا نصف ارزش طبقات فوقانی است).

و اما اثاثیه که در شرکت های بیمه  تفسیر گوناگونی دارد به این معنی که ۵۰/ ۶۰ یا بعضی مواقع ۷۰ درصد ارزش بنا را برای اثاثیه در نظر می گیرند و بر اساس رقمی که در ابتدای عقد قرارداد بیمه شده یا بر اساس اصل جایگزینی (نو به جای کهنه بدون در نظر گرفتن استهلاک)  و یا بر اساس ارزش روز که در زمان خسارت عمر مفید مال در نظر گرفته می شود بیمه است.

مورد خاص زمانی است که اثاثیه  براساس اصل ارزش توافقی بیمه شده که در این حالت هر رقمی که در ابتدای بیمه برای مال (فرش دستباف- تابلو نقاشی نفیس- تلویزیون و دستگاه صوتی ارزنده- جواهرآلات) در نظر گرفته شده در زمان خسارت بدون بحث و گفتگو به زیان دیده پرداخت می شود.

نکته بسیار مهم آن است که شرکت بیمه اگر لیست تفکیکی برای اثاثیه نداشته باشد نمی تواند به خوبی ارزیابی کند و اثرش برای خسارت دیده اصلا خوب نیست.  بهترین پیشنهاد آن است که از تمامی اسباب واثاثیه خود عکس بگیرید و در زیر هر عکس قیمت آن را درج کنید (بهترین حالت داشتن گزارش ارزیابی یا فاکتور خرید  است) و این لیست را برای بروکر خود بفرستید که با اندک قیمتی آن را به بیمه نامه الصاق کند یا اگر به دلایلی نمی خواهید برای بروکر خود ارسال کنید  آن را در جای امنی ذخیره کنید تا در موقع مقتضی بتوانید آن را به ارزیاب خسارت ارایه کنید.

شرکتهای بیمه اگر چه اثاثیه منازل هر یک از ما را میلیون دلار یا بیشتر و کمتر بیمه کرده اند ولی در بند دیگری منعکس شده که حداکثر تعهد شان در زمان خسارت مثلا برای هر مورد ۵۰۰۰- ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ دلار است یا در مورد اشیاء قیمتی و جواهرات ۳ الی ۶ هزار دلار می باشد از این رو منطقی است تا لیستی (با عکس) از همه دارایی های خود تهیه و در محل امنی داشته باشید تا در زمان مقتضی چاره ساز باشد.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما عزیزان .