آخرین یافته‌های پژوهش در مورد آزادی رسانه‌ها و استقلال‌شان نشان دهنده‌ی چشم‌انداز زیبایی نیست.

 

۱ تصویر بزرگ: رسانه‌های آزاد، آزادی محدود و غیرآزاد

گزارش سالانه آزادی رسانه‌ها شامل ۱۹۹ کشور شده که شرایط استقلال و آزادی رسانه‌ای در آنها را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش که توسط خانه آزادی تهیه شده است، کمتر از یک سوم کشورهای مورد بررسی، از آزادی بیان برخوردار هستند.

۲ طیف گسترده چشم انداز آزادی رسانه‌ای

فضای استقلال رسانه و آزادی بیان، طیف گسترده‌ای بین یک کشور با رعایت اصول آزادی رسانه و دیگر کشوری که در بدترین شرایط آزادی رسانه‌ای است، وجود دارد.

رسانه‌ها هم خود نیز از طیف گسترده‌ای برخوردار هستند. حتا کشورهایی که کمک‌های مالی برابری برای ترویج آزادی رسانه‌ها دریافت می‌کنند، از حیث برخورداری رسانه‌ها از آزادی بیان، مانند هم نیستند و طیف وسیعی را شامل می‌شوند.

در نمودار بالا، امتیاز صفر بهترین شرایط آزادی رسانه‌ای را نشان می‌‌دهد و شاخص صد، بدترین را.

۳ – نقشه ده بهترین و بدترین کشورها که آزادی رسانه‌ها را رعایت می‌کنند

بیشتر کشورهایی که در رعایت اصول آزادی رسانه، حرف نخست را می‌زنند، در شمال و غرب اروپا قرار دارند، در حالی‌که بدترین کشورهایی که روزنامه‌نگار آزاری را سرلوحه کارشان قرار داده‌اند، در مناطق آسیا و آفریقا یافت می‌شوند.

در این نقشه کشورهایی که کمتر از پانصدهزار جمعیت داشته‌اند، به حساب نیامده‌اند.

 ۴ نگاهی به دستاوردها و فروریزی میزان آزادی رسانه از سال ۲۰۱۲ تا کنون

اگرچه شرایط رسانه‌ها در بیشتر کشورهای جهان تحت تاثیر کودتا، حکومت‌های خودکامه و خشونت قرار دارد، اما میزان آزادی بیان و رسانه‌ها در بیشتر کشورها از بد به بدتر گرائیده است.

 ۵ کشورهایی که باید در سال ۲۰۱۷ رسد شوند

کدام کشورها را باید رسد کنید؟ ده کشور زیر باید در لیست کنترل همه‌ی کسان یا نهادهایی باشد که دل در گرو آزادی بیان و رسانه‌ها دارند. البته شرایط جهانی از یک سو و موقعیت ملی هر کشور از طرف دیگر می‌تواند چگونگی آزادی رسانه‌ها در هر کشور جهان را به ناگاه تغییر دهد؛ یعنی از بد به بدتر یا برعکس.

بدترین کشورهای جهان که رسانه‌ها از کمترین آزادی برخوردارند:

از ۶۶ کشوری که بین بدترین‌ها بودند، کشورهای زیر نه تنها شرایط را بهتر نکرده‌اند که گزینه‌های پیش رو برای روزنامه نگاران را هر روز محدودتر می‌کنند.

 

 

منبع:

گزارش سالانه خانه آزادی:

https://freedomhouse.org/blog/press-freedom-5-maps