وقتی شخصی در تصادف اتومبیل مصدوم ویا مجروح می شود اولین بیمه ای که در پرداخت هزینه های وی مسئول می باشد بیمه اتومبیل است ( این هزینه ها اصطلاحا به هزینه های غیر تخصصی یا غیر حرفه ای درمان معروف است و شامل تامین هزینه های معمول زندگی- نگهداری از شخص مصدوم  در بیمارستان ومنزل- هزینه های سرپایی درمان و هزینه های کلینیک های مکمل درمان می باشد) لازم به ذکر است که هر شخص مصدومی می بایستی به بیمه اتومبیل خود مراجعه کند و بر اساس قوانین جاری در انتاریو حق مراجعه به شرکت بیمه مقصر حادثه ضروری نیست مگر آن که اصطلاحا ” آستانه صدمه پذیری “ بالا تحقق یافته باشد منظور ضربه مغزی- کما طولانی مدت- نقص عضو دایم و فوت می باشد.

نکته ظریفی که در تصادفات اتومبیل مطرح است انواع متفاوت هزینه های پزشکی مستقیم و مکمل آن می باشد که توسط بیمه های مختلفی تامین می گردد به این معنی که کلیه هزینه های بستری شدن در بیمارستان و حتی مراکز درمان روان به انضمام آمبولانس هوایی- پرستار در خانه و هزینه های پیراپزشکی(فیزیوتراپی- ماساژ نراپی- گویش درمانی- تغذیه درمانی) و فراهم نمودن هزینه های آموزش و تحصیل توسط بیمه دولتی هر استان پرداخت می گردد و در مقابل شرکت بیمه اتومبیل پرداخت کننده هزینه های حمل و نقل و غذای روزانه مصدوم- تامین کننده هزینه فردی که عهده دار نگهداری مصدوم است و هزینه تعمیرات لازم خانه  تا مصدوم بتواند به راحتی با شرایط معلولیت به زندگی خود ادامه دهد ( تعبیه پله برقی – آسانسور- جایگزین کردن دستشویی و حمام مخصوص معلولین). برای این هزینه ها متناسب با شرایط مصدوم شرکتهای بیمه رقمی معادل ۳ الی ۶ هزار دلار در ماه  و تا سقف ۷۲ هزار دلار در نظر گرفته اند. اگر تصادف باعث فاجعه شده باشد و نقص عضو دایم تشخیص داده شود شرکت بیمه مسئول پرداخت ۱ میلیون دلار است. از نظر حقوق دانان تقدم و تاخر شرکتهای بیمه در پرداخت غرامت تصادف اتومبیل به قرار ذیل است:

۱- بیمه درمان اوهیپ و کلینیکهای مکمل درمان دولتی در استان انتاریو

۲- بیمه های تکمیلی درمان که هر فرد شاغل ممکن است داشته باشد

۳- پوشش بیمه حوادث سرنشین اتومبیل

۴-اگر مورد جرحی و فوتی به دادگاه ارجاع شده و رای نهایی به نفع مصدوم صادر گردیده

از آنجا که مکانیزم بیمه بر اصل جانشینی است ( شرکت بیمه بعد از پرداخت غرامت برای بازپس گیری آن از مقصر حادثه به ایشان یا شرکت بیمه وی مراجعه می نماید در بعضی موارد هم می تواند به هر شرکت بیمه ای که در حادثه دخیل است و ریسک را بیمه نموده مراجعه کند و طلب خود را اخذ کند).

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما عزیزان .

Threshold ” آستانه صدمه پذیری “

مطالب ذکر شده برگرفته از سایت دولتی وزارت درمان است اگر چه برای درک بهتر ترجمه مفهومی بوده و لغت به لغت نمیباشد

Ref:  Ontario, Ministry of Health & Ministry of Long-Term Care

http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/motorvehicle.aspx

farsadi.associates@gmail.com