بریتانیا، فرانسه، و آلمان از ارائه یک طرح مورد حمایت آمریکا برای توبیخ کردن ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل کاهش همکاری‌های تهران با آژانس صرف‌نظر کرده‌اند.
ایران تهدید کرده بود که در صورت بروز چنین اتفاقی، به توافق اخیر خود با آژانس برای ادامه برخی از بازرسی‌ها پایان خواهد داد.
همزمان، ایالات متحده آمریکا نیز روز پنجشنبه به شورای حکام آژانس اعلام کرد که به ایران «یک فرصت دیگر» داده شده است تا نگرانی های آژانس در خصوص موضوع ذرات اورانیوم کشف شده در سایت های قدیمی و از پیش گزارش نشده را برطرف کند.
کاظم غریب آبادی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس، روز پنجشنبه در واکنش به کنار گذاشتن طرح صدور قعطنامه گفت «عقلانیت» بر آژانس «چیره شد.»