شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه اعضای کمیته مسئول بررسی طرح بی سابقه و دشوار انتقال ۲۵هزار پناهجو تشکیل جلسه دادند. این کمیته به ریاست خانم دکتر جین فیلپوت، وزیر بهداری دولت فدرال و هشت وزیر دیگر و از جمله دیوید مک کالوم، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی که مسئول اصلی اجرای این وعده مهم است، چند روزی است تشکیل شده و به قول مک کالوم ۲۴ ساعته مشغول کار بوده اند.

مسائل زیادی برای انتقال این شمار عظیم پناهجویان که ترودو وعده داده تا پایان امسال به کانادا آورده می شوند، در کمیته و در مشورت با کارشناسان مختلف مورد توجه و بررسی قرار گرفته تا طرح اجرایی آماده شده است. مک کالوم بعدازظهر روز سه شنبه اعلام کرد اکنون این طرح باید مورد بررسی تمام کابینه و نخست وزیر قرار گیرد و اگر مورد تایید قرار گرفت به سرعت اجرا خواهد شد.

گروهی بر این باورند این وعده ای است که اجرایش با این سرعت دشوار است. مک کالوم اما می گوید مردم از سراسر کشور و همینطور رهبران حکومت های استانی و شهری و حتی شرکت های خصوصی با ما تماس گرفته و آمادگی خود را برای کمک به اجرای این طرح اعلام کرده اندjohn-McCallum.

آنتونیو گوترس یکی از مقامات کمیساریای پناهندگان سازمان ملل بیانیه ای منتشر کرده و تصمیم کانادا مبنی بر اسکان ۲۵ هزار پناهجو تا آخر امسال را نمایش عظیمی از همبستگی خوانده و تاکید کرده این راهی است که کشورهای دیگر هم باید دنبال بگیرند. از سوی دیگر گزارش هایی که از اروپا می رسد حاکی بر این است که شمار زیادی از پناهندگان امید دارند کانادا آنها را به عنوان پناهنده بپذیرد.