شهروند- کمپانی Loblaw اعلام کرد که از ابتدای ماه فوریه سال ۲۰۱۸ مشتریان فروشگاه های شاپرز و Loblaw می توانند به جای استفاده از کارت های Optimum و PC Plus برای جمع آوری امتیاز، از کارت ویژه ی دیگری که تلفیقی از هردوی این هاست استفاده کنند و با همین سیستم قدیمی و با راحتی بیشتر به جمع آوری امتیاز و خرید کردن بپردازند.

کمپانی Loblaw حدود سه سال است که داروخانه های زنجیره ای شاپرز را خریداری کرده است. این سیستم جدید با نام PC Optimum ارائه خواهد شد و ویژگی های هر دو سیستم کسب امتیاز قدیمی را یک جا در بردارد.

مشتریان می توانند تا تاریخ اول فوریه ۲۰۱۸ به همان شیوه ی قدیمی و با کارت هایی که در اختیار دارند به جمع آوری امتیاز و استفاده از آنها بپردازند.

از ابتدای فوریه ۲۰۱۸ با معرفی سیستم جدید تمامی مشتریان به اندازه ی امتیازهایی که تا کنون دریافت کرده اند کارت های جدید را دریافت خواهند کرد.

جزییات چگونگی کسب امتیاز و معادل دلاری آنها با تغییرات جزیی و همراه با ارائه سیستم جدید به مشتریان ارائه و توضیح داده خواهد شد.