دولت ایران خبرنگاران خارجی را از تهیه گزارش های خبری از سطح شهرها منع کرده است. روز سه شنبه، ۱۶ جون (۲۶ خرداد)، خبرگزاری های مختلف اطلاع دادند  …


شهروند ۱۲۳۴  پنجشنبه ۱۸ جون  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: دولت ایران خبرنگاران خارجی را از تهیه گزارش های خبری از سطح شهرها منع کرده است.

روز سه شنبه، ۱۶ جون (۲۶ خرداد)، خبرگزاری های مختلف اطلاع دادند که بخش رسانه های خارجی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، اعلام کرده است که خبرنگاران اجازه ندارند در سطح شهر آزادانه به تهیه گزارش یا فیلم خبری مبادرت کنند.

وزارت ارشاد به خبرنگاران گفته است که حضور آنان برای تهیه گزارش های خبری و تصویری در سطح شهر مستلزم دریافت مجوز خاص از این وزارتخانه است.

گفته می شود که وزارت ارشاد به خبرنگاران خارجی اطلاع داده که تنها حق دارند از گردهمایی های دارای مجوز دولتی گزارش تهیه کنند و حق ارسال خبر در مورد حوادث و تحولات خبری دیگر را ندارند.

این دستور پس از آن صادر می شود که با اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، شهر تهران و شمار دیگری از شهرهای این کشور صحنه تظاهرات و حضور اعتراض آمیز گروه های مختلف مردم بوده است.


 

محدودیت دسترسی به اطلاعات


 

در جریان تظاهرات روز دوشنبه، هفت نفر در اثر تیراندازی از بام یک پایگاه متعلق به نیروهای بسیج جان خود را از دست دادند که تصاویر مربوط به آن از برخی رسانه های خارجی پخش شد.

در حالیکه اخبار و گزارش های مربوط به مخالفت مردم با نتیجه انتخابات به طور وسیع در سطح جهان انتشار یافته، گفته می شود که دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی به اقدامات مختلفی برای جلوگیری از دسترسی مردم به اخبار این حوادث مبادرت کرده اند.

از جمله اقدامات دولت در محدود ساختن دسترسی آزادانه به اطلاعات، محدویت های شدیدی است که در زمینه ارتباط اینترنتی و شبکه مبادله پیامک و اختلال در تلویزیون های ماهواره ای، از جمله شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی ایجاد شده است.

برخی از ناظران اینگونه اختلالات را بی سابقه توصیف کرده و گفته اند که تلاش برای قطع شبکه های ارتباطی داخل یک کشور معمولا اقدامی است که مخالفان یک دولت برای فلج کردن اداره امور، مثلا با دست زدن به اعتصاب عمومی، به آن مبادرت می ورزند و دولت ها قاعدتا خود را حافظ امنیت ارتباطی شهروندان می دانند.

به گفته آنان، محدویت گردآوری خبر برای نمایندگان رسانه های خارجی می تواند باعث شود تا افکار عمومی جهان به جای گزارش های عینی، به شایعات اتکا کند که احتمالا شامل تصویری افراطی از وقایع خواهد بود.

پس از اعلام نتیجه شمارش آرا انتخابات در روز جمعه، نیروهای انتظامی در تهران و سایر شهرها مستقر شدند تا از اعتراض مردم نسبت به این نتیجه جلوگیری به عمل آورند.

همچنین، محدودیت های گسترده ای بر تعدادی از روزنامه های داخلی وضع شد تا ظاهرا از انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات در داخل کشور جلوگیری به عمل آید.