دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نویسندگان و کوشندگان ایرانی در نامه ای که در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ به دبیرکل سازمان ملل نوشته اند خواستار آن شده اند که با اعزام نماینده ای به ایران، از رژیم آن کشور بخواهد تا اعدام ها را متوقف کنند. در این نامه آمده است:

در شرائطی که توجه جهان بر قیام های مردمی در چندین کشور خاورمیانه و افریقای شمالی متمرکز شده، جمهوری اسلامی ایران با افزایش هولناک اعدام ها و زندانی کردن افراد، سرکوب سیاسی را شدت بخشیده است. رژیم حاکم ترسان از انکه موج شورش های خاورمیانه شعله های اعتراض مردمی را دوباره برافروزد، به تاکتیک های ایجاد وحشت متوسل شده است.

بر اساس خبرهای رسانه های دولتی، و منابع قابل اعتماد از داخل ایران از آغاز سال (میلادی) جاری بیش از نود مرد و زن به اتهام جرائم مختلف از قاچاق مواد مخدر گرفته تا محاربه با خدا و دولت اعدام شده اند. اقلیت های ملی و مذهبی، فعالان زنان، وکلا، رهبران دانشجوئی و کارگری در زندان اند، و بسیاری در نوبت اعدام قرار دارند. ناوی پیلی، رئیس کمسیون حقوق بشر سازمان ملل از افزایش هراس انگیز تعداد اعدام ها در ایران سخن گفته و دفتر او تائید کرده که اعدام های سال جاری تا کنون “سه برابر میزان اعدام های سال گذشته” است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز قبلا “نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض مداوم حقوق بشردر ایران” ابراز داشته. ما از سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، و دیگر سازمانهای حقوق بشر که این فجایع حکومت ایران را قاطعانه محکوم کرده اند، قدردانی می کنیم، اما این اقدامات نتوانسته از این فجایع جلوگیری کرده و اعدام ها را متوقف کند.

ما امضاءکنندگان زیر از دبیر کل سازمان ملل و رئیس کمسیون حقوق بشر این سازمان می خواهیم که فورا نماینده ویژه ای به ایران اعزام دارند. نیز از تمامی نهادها و سازمانهای متعهد به دفاع از حقوق بشر می خواهیم که به حکومت اسلامی فشار آورند تا به این اعدام ها که به هر اتهام واقعی و یا ساختگی صورت می گیرد خاتمه دهد.

این نامه را ۶۸ تن امضا کرده اند از جمله: نسرین الماسی، الهه شکرایی، رضا براهنی، مینو درایه، هادی ابراهیمی، گیتا هاشمی، امیر حسن پور، عطا هودشتیان، رامین جهانبگلو، امیر کسروی، احمد مشعوف، هایده مغیثی، شهرزاد مجاب،  احمد نائینی، امید پیرو شبانی، سعید رهنما، رضا رئیس دانا، محمد صفوی، بابک سالاری، نیاز سلیمی، سعید سلطانپور، محمد تاج دولتی، پیمان وهاب زاده، فرخ زندی، حسن زرهی و انجمن حقوق بشر ایرانیان دانشگاه یورک.   

(برای دیدن اسامی کامل امضاکنندگان به سایت شهروند مراجعه کنید.)

این نامه به دبیر کل سازمان ملل، رئیس کمسیون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل،  دیده بان حقوق بشر و مطبوعات و سایت های فارسی و بین المللی ارسال شده است.

 

 

 

Ahmadi, Hamid, historian, Germany

Abbasgholizadeh, Mahboubeh, human rights activist, USA

Almasi, Nasrin, managing editor, Shahrvand, Canada

Ashouri, Daryoush, writer, France

Ahadi, Yousef, Social activist, Canada

Alamdari, Kazem, California State University, USA

Akbari, Hamid, Northeastern Illinois University, USA

Arai, Mahmoud, Stockholm University, Sweden

Ardalan, Parvin, human rights activist, Sweden

Banuazizi, Ali, Boston College, USA

Baraheni, Reza, ret. , University of Toronto, Canada

Bayat, Asef, University of Illinois, USA

Behdad, Sohrab, Professor, Denison University, USA

Bina, Cyrus, University of Minnesota, USA

Chokraie, Elah, Women’s activist, Canada

Darvishpour, Mehrdad, Malardalen University, Sweden

Deraye, Minoo, York University, Canada

Doostar, Aramesh, philosopher, Germany

Ebrahimi, Hadi, Editor, Shahrvand Vancouver, Canada

Farahani, Fataneh, University of Stockholm, Sweden

Farhang, Mansour, Bennington College, USA

Fatemi, Ali, S. Emeritus, American University of Paris, France

Khosrowkhavar, Farhad, Science Po, France

Hashemi, Gita, Artist, Canada

Hashemi, Nader, University of Denver, USA

Hassanpour, Amir, University of Toronto, Canada

Hoodashtian, Ata, Management Institute, Canada

Iranian Human Rights Student Society at York U, Canada

Jahanbegloo, Ramin, University of Toronto, Canada

Javaheri, Amir, social activist, Sweden

Jorjani, Bijan, social activist, USA

Kar, Mehrangiz, feminist lawyer, USA

Karimi-Hakak, Mahmood, Siena College, USA

Kasravi, Amir, aviation expert, Canada

Keshavarz Sadr, Hooshang, Centre Documentation, France

Lahidji, Abdol-Karim, Human Rights Lawyer, France

Mahdavi, Mojtaba, University of Alberta, Canada

Machouf, Ahmad, physician, Canada

Mashayekhi, Mehrdad, Georgetown University, USA

Moazami, Behrooz, Loyola University New Orlean, USA

Moghissi, Haideh, York University, Canada

Mahbaz, Efat, Writer, UK

Mahdi, Ali Akbar, Emeritus, University of Ohio, USA

Mojab, Shahrzad, University of Toronto, Canada

Mousoli, Reza, Canterbury Christ Church University, UK

Naeni, Ahmad, Social Activist, Canada

Navab, Mohammad, University of California, USA

Nomani, Farhad, American University of Paris, France

Pakdaman, Nasser, ret. University of Paris, France

Parsa, Kourosh, Business Owner/Research Engineer, USA

Parsa, Misagh, Dartmouth College, USA

Payrow Shabani, Omid, University of Guelph, Canada

Paivandi, Saeed, University of Paris, France

Rahnema, Saeed, York University, Canada

Rahimieh, Nasrin, University of California, Irvine, USA

Raisdanaie, Reza, social activist, Canada

Safavi, Mohammad, social activist, Canada

Salari, Babak, Photographer/Educator, Canada

Salimi, Niaz, Social activist, Canada

Soltani, Bahram, University of Paris, Sorbonne, France

Soltanpour, Saeed, Journalist, Canada

Tajdowlati, Mohammad, journalist, Canada

Tohidi, Nayereh, University of California, USA

Vahabi, Mehrdad, University of Paris, France

Vahabzadeh, Peyman, University of Victoria, Canada

Vahdat, Farzin, Vassar college, USA

Zandi, Farrokh, York University, Canada

Zerehi, Hassan, Publisher, Shahrvand, Canada

Ziai, Hossein, UCLA, USA