هر کدام از ما که در انتاریو زندگی کرده و با اتومبیل تردد می کنیم قطعا از خدمات بیمه اتومبیل بهره مند هستیم چرا که این خدمات در درجه اول اجباری و در ثانی ضامن آسایش خاطر ما در موارد خسارات مالی و غرامات جانی است.

در طول سالیانی که با بیمه اتومبیل آشنایی دارید قطعا از بروکر بیمه یا مسئول شرکت بیمه شنیده اید که به ستارهای شما اشاره شده و با اتکاء به همان درجه بندی و البته رسته و طبقه استفاده از خودرو حق بیمه شما تعیین خواهد شد.

هر کدام از رانندگان در انتاریو از یک رسته و طبقه استفاده از خودرو بهره مند هستند به این معنی که با توجه به نوع استفاده از وسیله نقلیه طبقه مورد نظر مشخص میشود:

طبقه ۱ به گروهی اطلاق می شود که اتومبیل را برای تفریح و مواردی غیر کاری استفاده می کنند سالانه حداکثر ۱۶۰۰۰کیلومتر با وسیله نقلیه حرکت کرده و فقط ۲ راننده (مثل زن و شوهر) از خودرو استفاده می نمایند و روزانه حدود ۱۰ کیلومتر رفت و آمد دارند.

طبقه ۲ به گروهی اطلاق می شود که اتومبیل را برای تفریح و مواردی غیر کاری استفاده می کنند سالانه حداکثر ۲۴۰۰۰کیلومتر با وسیله نقلیه حرکت کرده و فقط ۲ راننده (مثل زن و شوهر) از خودرو استفاده می نمایند و روزانه حدود ۴۰ کیلومتر رفت و آمد دارند.

طبقه ۳ برای کسانی است که هم برای تفریح و هم برای موارد  کاری و حرفه ای (ولی نه در بیزینس) از وسیله نقلیه بهره می جویند ولی مسافت رفت و بازگشت آنها به منظور موارد کاری نبایستی از ۷۵۰۰ کیلومتر در سال بیشتر باشد.

طبقه ۵ به راننده خانم و نه راننده همیشگی بلکه موردی که زیر ۲۵ سال باشد اطلاق می شود.

طبقه ۶ به راننده آقا و نه راننده همیشگی بلکه موردی که زیر ۲۵ سال باشد اطلاق می شود.

طبقه ۷ به اتومبیلی که برای بیزینس استفاده می شود اطلاق می گردد و راننده بالای ۲۵ سال است.

همانگونه که اشاره شد عامل مهم دیگری که مد نظر بیمه گران است تعداد ستارهای بیمه گذاران(خریداران بیمه) یا همان رانندگانی است که در سالیان متمادی با سابقه خوب رانندگی کرده اند، میباشد.

حداکثر تعداد ستارگان ۶ است ولی بعضی از شرکتهای بیمه به عنوان پاداش این تعداد را تا ۱۰ ستاره هم ارتقاء می بخشند:

ـ گروه ۶ ستاره ای ها به رانندگانی اطلاق می شود که ۶ سال از اخذ گواهینامه رانندگیشان گذشته باشد در ضمن طی ۶ سال گذشته به هیچ عنوان تصادفی که مقصر بوده باشند را نداشته،  در ثانی در ۳ سال قبل هیچ جریمه رانندگی مهم نداشته باشند. بعضی از شرکت های بیمه برای یک مورد جریمه که اصلی و مهم نباشد استثناء قایل می شوند.

 ـ گروه۵ ستاره ای ها به رانندگانی اطلاق می شود که ۵ سال از اخذ گواهینامه رانندگی شان گذشته باشد در ضمن طی ۵ سال گذشته به هیچ عنوان تصادفی که مقصر بوده باشند را نداشته، در ثانی در ۳ سال قبل هیچ جریمه رانندگی مهم نداشته باشند. بعضی از شرکتهای بیمه برای دو مورد جریمه که اصلی و مهم نباشد استثناء قایل می شوند.

ـ گروه ۴ ستاره ای ها به رانندگانی اطلاق می شود که ۴ سال از اخذ گواهینامه رانندگیشان گذشته باشد در ضمن طی ۴ سال گذشته به هیچ عنوان تصادفی که مقصر بوده باشند را نداشته، در ثانی در ۳ سال قبل هیچ جریمه رانندگی مهم نداشته باشند. بعضی از شرکتهای بیمه برای سه مورد جریمه که اصلی و مهم نباشد استثناء قایل می شوند.

ـ گروه ۳ ستاره ای ها به رانندگانی اطلاق می شود که ۳ سال از اخذ گواهینامه رانندگیشان گذشته باشد در ضمن هر تصادفی یا هر جریمه رانندگی که داشته باشند مطابق با ابلاغیه های داخلی شرکت های بیمه مشمول اضافه نرخ خواهند شد.

ـ گروه ۲ و ۱ ستاره ای ها هم مشابه گروه ۳ ستاره ای ها دارای ۲ و ۱ سال سابقه رانندگی بوده و هر تصادف و جریمه باعث افزایش و اضافه نرخ در محاسبات بیمه ای ایشان خواهد شد.

نکته بسیار مهم آن است که اگر هر کدام از ما ۶ ستاره ای ها اشتباهی مرتکب شویم که منجر به تصادف شود و مقصر باشیم تمامی سابقه بیمه ای خود را به یکباره از دست خواهیم داد و به مانند آن است که خلع درجه شویم و از ژنرالی به زیر آمده و یکشبه بی ستاره خواهیم شد، البته برای اجتناب از این مورد پوشش بیمه ای را در نظر گرفتند که به بخشودگی در تصادف معروف است و با پرداخت حق بیمه اندکی این امکان فراهم می شود که ستارهای بیمه ای خود را بیمه کنیم.

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.